Door op 29 november 2014

Zevende landschapskunstwerk van Flevoland komt in de Noordoostpolder.

Afgelopen donderdag hebben Provinciale Staten met overgrote meerderheid ingestemd met het voorstel voor het zevende landschapskunstwerk. De PvdA is trots op de Flevolandse landschapskunstwerken en blij dat de plannen voor dit zevende kunstwerk in de Noordoostpolder nu concreet zijn.

Landschapskunst of Land Art is in de Verenigde Staten ontstaan eind jaren ’60, met de natuur in het Amerikaanse westen als inspiratie. Een groep kunstenaars wilde buiten museum of galerie hun kunst uiten.  Met natuurlijke materialen brachten zij veranderingen aan in het landschap. Landschapskunst en Flevoland zijn sterk met elkaar verbonden. Nergens ter wereld is zoveel landschapskunst te vinden in een relatief klein gebied als in onze provincie.

We kennen het ‘Observatorium’ van Robert Morris in Lelystad, de ‘Aardzee’ van Piet Slegers en ‘Sea Level’ van Richard Serra in Zeewolde en ‘De Groene Kathedraal’ van Marius Boezem, ‘Polderland Garden Love and Fire’ van Daniël Libeskind in Almere en ‘Exposure’ van Anthony Gormley bij Lelystad. Museum de Paviljoens in Almere verzorgde informatiebijeenkomsten over en excursies naar de landschapskunstwerken. Deze functie is overgenomen door de Hectare Cultuur.

Nu komt er dan een kunstwerk bij in Noordoostpolder. De keuze van gemeente, provincie en deskundigen is gevallen op ‘Pier+Horizon’ van Paul de Kort komt bij Kraggenburg. Het komt in het gebied tussen de Kadoelerweg en het Zwarte Meer. In het kunstwerk komen landschappelijke en historische kenmerken van het gebied tot uitdrukking. Het is een strekdam met een raster van 48 palen met Kragten in een veld van 12 hectare. De wind heeft invloed op de richting van de kragge. Om het zelf te kunnen bekijken moeten we nog even geduld hebben. Het wordt aangelegd in 2017/2018. De provincie heeft er € 180.000,- voor vrijgemaakt. Volgens de PvdA een goede besteding en een mooie aanvulling.