Door op 24 december 2014

Sterk en sociaal. Voor een duurzaam Flevoland

Op de gewestelijke vergadering van zaterdag 13 december heeft de PvdA Flevoland het programma en de kandidatenlijst vastgesteld voor de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015. Peter Pels uit Lelystad werd gekozen als lijsttrekker. Marc Witteman gaf als voorzitter van de programmacommissie een toelichting op het programma. In de ledenvergadering werd de titel van het programma gewijzigd in: ‘Sterk en sociaal. Voor een duurzaam Flevoland’. De vergadering nam een aantal amendementen aan, waarmee het programma onder meer op de onderwerpen natuur, ruimte, openbaar vervoer en cultuur versterkt werkt. Lees hier het Definitief programma PS2015.

Peter Pels uit Lelystad werd door de vergadering gekozen als lijsttrekker. “Ik dank jullie voor het vertrouwen dat jullie in mij hebben uitgesproken. We hebben een goed programma en een sterke kandidatenlijst (zie voor de volledige kandidatenlijst PvdA Flevoland PS 2015). We staan voor een flinke klus met elkaar. Dit zijn belangrijke verkiezingen. Voor de provincie, maar ook voor het land. Kan het kabinet straks in de Eerste Kamer op voldoende draagvlak rekenen om de klus af te maken?

Nederland kruipt uit een recessie. Er moet bezuinigd worden en hervormd.  Daar zijn pijnlijke besluiten voor nodig. We zitten met de VVD in één kabinet, waardoor we soms moeilijk zichtbaar zijn. De peilingen beloven weinig goeds, maar ook het sentiment over onze partij daar word je niet vrolijk van.

De snelle en gemakkelijke oplossing is dit: het toverstokje! We vragen Harry Potter om ons uit de problemen te helpen. Laten we realistisch zijn. Als je op zee in nood bent dan val je terug op je anker. Net als iedere beweging heeft de PvdA ankers. Dat is ook wat waar het rapport ‘Politiek van waarde’ over gaat. Burgers moeten weer zeggenschap krijgen over belangrijke publieke diensten,  het gevoel er eigenaar van te zijn. PvdA politici moeten de waarden / ankers centraal stellen en die actief uitdragen. De PvdA staat voor

 • Bestaanszekerheid: bij voorkeur via werk
 • Solidariteit met zwakkeren in de samenleving
 • Verheffing: jezelf ontwikkelen. Kansen krijgen om iets van je leven te maken.
 • Verbinding: iedereen mee laten doen.

Laten we de besluiten die we nemen langs die waarden leggen. Als wij pijnlijke maatregelen nemen in de zorg dan doen wij dat de zorg voor iedereen op langere termijn betaalbaar en toegankelijk te houden!

Ik ben blij met de titel van ons programma. Sterk en sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Onze waarden zijn verankerd met  het nieuwe land. In Flevoland begint iedereen met een schone lei. Hier krijgt iedereen de  kans om een  volwaardig leven op te bouwen. Een goede opleiding, werk, goede zorg en voorzieningen als je die nodig hebt, een prettige leefomgeving met ruimte, natuur en water.

We hebben veel bereikt in de afgelopen periode.

 • We hebben met succes gevochten voor het behoud van de zelfstandige status van Flevoland.
 • We hebben de wachtlijsten in de jeugdzorg weggewerkt. We hebben extra middelen geïnvesteerd in een zorgvuldige en warme overdracht van deze belangrijke taak naar de gemeenten. We doen dat echt beter dan in de rest van het land.
 • We zijn blijven investeren in werkgelegenheid: belangrijke voorbereidende besluiten genomen over de ontwikkeling van Lelystad Airport en Flevokust.
 • We hebben extra geld uitgetrokken voor de verbetering van het openbaar vervoer.
 • Ondanks het niet doorgaan van het Oostvaarderswold hebben we de gelden voor natuurontwikkeling weten te behouden en investeren we ruim 100 miljoen euro in nieuwe, toegankelijke, laagdrempelige natuurprojecten.
 • De duurzame ontwikkelingsmaatschappij is van start gegaan.
 • We hebben belangrijke afspraken gemaakt met het Rijk rond de verdere groei en ontwikkeling van Almere.
 • Onder leiding van onze gedeputeerde Marc Witteman hebben we de financiën van de provincie op orde gebracht. Ondanks een flinke en soms pijnlijke bezuinigingsoperatie zijn de reserves op orde, is er ruimte gemaakt voor nieuw beleid, kunnen we extra investeren in Flevoland en bij dat alles zijn de lasten voor de inwoners de afgelopen 4 jaar bevroren.

Het zijn mooie resultaten waar we in de nieuwe periode op kunnen voortbouwen. Een sterke en sociale PvdA is nodig in de provincie en kan daar het verschil maken.

De komende 4 jaar leggen wij het accent op: werkgelegenheid met stip op 1! En dan vooral de aanpak van jeugdwerkeloosheid, want die is nog steeds te hoog in Flevoland. We willen investeren in openbaar vervoer. Een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen aan de samenleving. Niet alleen maar investeren in asfalt zoals bijvoorbeeld de VVD. We willen verder investeren in duurzaamheidsprojecten. En daar ook zoveel mogelijk mensen van mee laten profiteren.

Het beheer en onderhoud van natuur wordt een belangrijke nieuwe taak van de provincie. Als PvdA willen we de natuur beleefbaar en toegankelijk maken. Tenslotte de sociale agenda. Formeel geen taak van de provincie. We gaan er niet over, maar we zijn er wel van. Flevoland heeft nog steeds een achterstand in voorzieningen. Als wij als PvdA daarin een logische taak zien weggelegd voor de provincie willen we ons hard blijven maken voor die sociale agenda.

Het zal een sterk landelijke campagne worden. Wat wordt onze boodschap?

Ons land heeft de weg naar boven weer gevonden: de werkloosheid neemt af, de economie groeit weer, er worden weer huizen verkocht en gebouwd

Op die sociale en realistische koers moeten we verder: voor een land waar iedereen een goed leven kan leiden. Waar meer mensen de zekerheid van goed werk hebben, met een vast contract en een fatsoenlijk salaris. Waar ouderen nu en in de toekomst goede en betaalbare zorg in de buurt krijgen. Waar we naar elkaar omkijken en niemand buitensluiten.

Kies daarom voor stabiliteit ipv onzekerheid:  in maart staat de koers van Nederland op het spel. We willen niet dat ons land door politieke instabiliteit weer terugvalt in onzekerheid. De PVV wil een land van tweedeling en uitsluiting. Partijen als het CDA en D66, maar ook de VVD willen de sociale zekerheid en de zorg verder uitkleden. Daarom vraagt de PvdA om uw stem. Voor uw provincie, de waterschappen en voor de Eerste Kamer!

Partijgenoten, ik wil daar graag samen met jullie voor gaan. Ik hoop dat ik op jullie steun kan rekenen, ook in de campagne!

Tenslotte wil ik Marc Witteman, onze gedeputeerde, heel hartelijk bedanken voor zijn inzet. Marc heeft deze week te horen gekregen dat hij wordt voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Stichtsevecht. Het officiële afscheid volgt natuurlijk nog, maar ik zou er toch iets over willen zeggen.

Marc, een hele eervolle benoeming. Wij vinden het heel jammer dat je gaat, maar het is je van harte gegund. We wisten dat je deze ambitie had en het komt voor jou op een heel mooi moment. En Stichtsevecht krijgt een kei van een burgemeester!

Veel dank voor de prettige samenwerking. Je was een hele zichtbare bestuurder. Je hebt goed werk verricht voor de PvdA. We kijken terug op een hele mooie tijd! Veel succes en geluk voor jou en Leny in Stichtsevecht!