Door Willem de Jager op 13 november 2016

PvdA stemt in met 3 miljoen euro extra voor Marker Wadden

De fractie van PvdA Flevoland heeft ingestemd met het voorstel van Gedeputeerde Staten in de Zomernota om een extra bijdrage van € 3 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisatie van de 1ste fase van de Marker Wadden. Gedeputeerde Staten gaan ervan uit dat andere partijen worden gestimuleerd om bij te dragen als de provincie Flevoland dat ook doet. Dit is dus wel een voorwaarde. De Marker Wadden dragen bij aan versterking van de natuur en recreatie in het Markermeer. Het gebied maakt tevens onderdeel uit van het Nationaal Park Nieuw Land. De realisatie van de gehele 1ste fase bedraagt maximaal 750 hectare eiland en 500 hectare onderwaternatuur ter waarde van € 75 miljoen.

Voor het combineren van natuur en recreatie is het van belang dat het archipel groot genoeg wordt. Deze combinatie past goed bij de benadering waarin economie en ecologie elkaar versterken. Als de 1ste fase niet volledig wordt uitgevoerd, zal het recreatief programma naar beneden worden bijgesteld. Marker Wadden maakt onderdeel uit van het in ontwikkeling zijnde Nationaal Park Nieuw Land. Het niet-volledig ontwikkelen van de 1ste fase Marker Wadden heeft daarmee ook een effect op het slagen van de ontwikkeling van het Nationaal Park.

Inmiddels is de aanleg van de 1ste fase Marker Wadden al mooi op weg. Het nieuwe land, het hoofdeiland van 250 hectare met haven en wandelpaden, komt al boven water. De financiering van de volledige 1ste fase is nog niet rond. Er ontbreekt nog € 20 miljoen om de volgende eilanden van het ontwerp te kunnen realiseren. Natuurmonumenten benadert daarom nieuwe partijen, maar ook reeds betrokken partijen waaronder het rijk. Dit om een aanvullende bijdrage te leveren aan de 1ste fase Marker Wadden. Ook de provincie Flevoland is benaderd met het verzoek om een aanvullende bijdrage.

De PvdA vindt de Marker Wadden een uniek project om de natuurlijke balans en dynamiek in het Markermeer te herstellen. Er ontstaat zo een nieuw natuurgebied met helder water in het hart van Nederland. Een parel waar het goed toeven is voor trekvogels, vissen en andere diersoorten. Ook wordt het een mooie plek voor natuurliefhebbers, wetenschappers en dagjesmensen. Het voorstel van GS zorgt, indien andere partijen meebetalen, voor een fors multiplier effect d.w.z. dat de inzet van provincie Flevoland wordt verzesvoudigd. Ook is het praktisch om nu door te gaan, aangezien de benodigde machines en infrastructuur niet eerst hoeven te worden ontmanteld en daarna weer moeten worden opgetuigd. Tenslotte is de PvdA wel van mening dat het netter was geweest van het college van GS indien dit voorstel separaat was aangeboden aan Provinciale Staten en niet als onderdeel van de Zomernota, wat in feite niet meer is dan een afwijkingenrapportage.

Willem de Jager

Willem de Jager

Woonplaats: Lelystad E-mail: w.dejager@flevoland.nl Twitter: https://twitter.com/willemdejager67 Biografie: Ik ben bestuurskundige en onderwijskundige en heb een passie voor talentontwikkeling. Als student en docent was ik wetenschappelijk nieuwsgierig en maatschappelijk gedreven. Als wethouder onderwijs, sport, werk en inkomen heb ik laten zien dat ik ideeën kan omzetten in concrete resultaten. Waarom zit je in de Provinciale Staten?

Meer over Willem de Jager