Door Peter Pels op 15 april 2017

PvdA stelt vragen over overslag bij Blocq van Kuffeler

De Statenfractie van de PvdA heeft mondelinge vragen gesteld aan het college over het initiatief van het Almeerse recyclingbedrijf Vijfhoek. Het bedrijf wil een zogenaamde overslaglocatie  realiseren aan de Silokade. Het gaat om overslag voor bulkstoffen inclusief tijdelijke opslag, een mobiele kraan en twee trechters. Deze overslag is nodig voor de doorontwikkeling van Vijfhoek. Een verdere ontwikkeling is niet mogelijk met alleen aan- en afvoer over de weg. De beoogde locatie voor het overslaglocatie aan het water is de Silokade, dichtbij het gemaal Blocq van Kuffeler in de nabijheid van een recreatiehaven, woningen en op een knooppunt van diverse natuurgebieden.
 
De PvdA-fractie in de gemeenteraad van Almere vroeg al eerder aandacht voor dit onderwerp. Het college van B en W van Almere heeft de gemeenteraad geïnformeerd over dit initiatief op 17 maart jongstleden. Bij het initiatief zijn vele overheden betrokken. Het overall bevoegd gezag ligt bij de provincie.
 
De PvdA Statenfractie wilde van het college weten wat de actuele stand van zaken is en hoe de procedure eruit ziet. Verder vroeg Peter Pels namens de PvdA aan het college of met bedrijf ook alternatieve locaties besproken zijn en hoe wenselijk het college van GS deze ontwikkeling vindt. Dit met het oog op de plannen voor Nationaal Park Nieuw Land aan de éne kant, maar ook de ontwikkeling van de Flevokust, de buitendijkse haven die in Lelystad wordt ontwikkeld.
 
Het college gaf aan in eerste reactie aan dat deze activiteit op deze plek inderdaad minder gepast lijkt. De overslaglocatie past niet in het bestemmingsplan dat uitgaat van natuur, recreatie en toerisme. Het is in eerste instantie aan de gemeente om de ruimtelijke procedure nu te voeren. Daarna is de Omgevingsdienst aan zet.
 
Het college zegde toe de Provinciale Staten actief te blijven informeren over dit onderwerp. De PvdA blijft het onderwerp volgen.
Peter Pels

Peter Pels

Woonplaats: Lelystad E-mail: p.pels@flevoland.nl Twitter: https://twitter.com/ptjpels Biografie: Ik ben vader van drie kinderen en woon in Lelystad. Als geboren en getogen Flevolander voel ik mij zeer betrokken bij de provincie. Ik heb mijn jeugd doorgebracht in Dronten. Ik woon in Lelystad en werk in Almere bij het Flevoziekenhuis als hoofd communicatie. In mijn vrije tijd

Meer over Peter Pels