PvdA en coalitievorming

18 april 2019

PvdA Flevoland is door de informateur verzocht verdere verkennende gesprekken aan te gaan met VVD, CDA, CU en FvD om te bezien of coalitievorming mogelijk is.

De PvdA heeft hiermee ingestemd maar heeft drie belangrijke randvoorwaarden genoemd:
* inhoudelijke overeenstemming over de belangrijke onderwerpen
* samenwerkingsbereidheid vanuit een gedeelde visie en ambitie
* solidariteitsbesef ten gunste van een verbonden samenleving.
Om te voorkomen dat onduidelijk is wat met deze randvoorwaarden wordt bedoeld heeft de PvdA bijgaande verklaring opgesteld en gedeeld met de gesprekspartners.

Verklaring.

De Partij van de Arbeid Flevoland is na de Statenverkiezingen ingegaan op de uitnodiging van de informateur om aan te geven welke combinatie van partijen en welke inhoudelijke punten de voorkeur genieten om tot een coalitie te komen. Daarbij heeft de PvdA op voorhand geen partijen uitgesloten.

Nu de informatie in een vervolgfase terechtkomt is het belangrijk helderheid te krijgen op de volgende voor de PvdA wezenlijke punten. Nog voordat kan worden gekeken of inhoudelijke overeenstemming kan worden bereikt is het belangrijk vast te stellen dat op de onderstaande, voor de PvdA on-onderhandelbare punten, op voorhand overeenstemming is.

De PvdA benadert de samenleving als een gemeenschap met een gedeelde toekomst. Daarbij is het voortdurend zaak de boel bij elkaar te brengen en houden.

Dat betekent dat duidelijkheid dient te worden verkregen van FvD Flevoland over het volgende.

FvD Flevoland neemt afstand van:

  1. Het meldpunt over linkse leraren. In Flevoland vertrouwen we onze leraren en steunen ze bij hun belangrijke werk.
  2. Uitspraken dat journalisten, wetenschappers, kunstenaars en architecten onze cultuur ondermijnen. In de provincie Flevoland waarderen we de onafhankelijke bijdragen van journalisten, wetenschappers, kunstenaars en architecten.
  3. Het gedachtegoed van homeopathische verdunning, dominant blank Europa en een boreaal Europa. In Flevoland beschouwen we diversiteit als kracht en telt iedereen mee ongeacht ras, geslacht of geloof.
  4. Uitspraken dat vrouwen nu eenmaal ‘minder ambitie’ hebben en dat dit hun natuurlijke rol is. In de provincie Flevoland staan we voor gelijke kansen van iedereen en accepteren we geen denigrerende uitspraken over vrouwen
  5. Het streven naar een Nexit. Dit is niet aan de orde. De werkgelegenheid en de welvaart in de provincie Flevoland staan voorop.
  6. Het ontkennen van de noodzaak om afscheid te nemen van fossiele energiebronnen. Er is alle ruimte te discussiëren over welke maatregelen we voor onze provincie wel en niet willen treffen, maar die discussie voeren we op basis van feiten.

Graag krijgen wij uitsluitsel of deze voorwaarden kunnen worden ingewilligd. Anders is een inhoudelijke formatie wat ons betreft niet mogelijk en derhalve niet zinvol.

Ongetwijfeld zijn deze uitgangspunten ook voor de andere partijen van belang in het vervolgproces. Hen roepen we op deze actief te ondersteunen.

Wij hebben gemeend deze uitgangspunten voorafgaand aan de volgende fase bekend te moeten maken.

Willem de Jager, lijsttrekker en fractievoorzitter PvdA Flevoland