Door Peter Pels op 26 februari 2016

PvdA: “duidelijke spelregels voor projecten nieuwe natuur”

Provinciale Staten spraken op 25 februari  over het programma Nieuwe Natuur. Dit programma kwam tot stand nadat het Oostvaarderswold niet doorging. De niet bestede middelen uit het Oostvaarderswoldproject zijn beschikbaar voor de aanleg van nieuwe natuur. Ook de verworven gronden kunnen worden ingezet voor de realisatie van projecten. De compensatieverplichtingen die waren aangegaan moeten wel worden nagekomen. Daarmee is het programma Nieuwe Natuur een ingewikkelde legpuzzel. Vanuit een complexe situatie moet tot nieuwe natuur worden gekomen.
De PvdA hecht daarbij aan duidelijke spelregels, bijvoorbeeld over grondverwerving. “Onze indruk is dat het proces niet altijd even transparant verloopt. Ook de communicatie met betrokkenen kan beter. Projecten moeten op draagvlak kunnen rekenen. Overigens betekent dat niet altijd dat iedereen het ermee moet zijn. Het algemene belang van natuur kan strijdig zijn met het individuele belang”, aldus Peter Pels, fractievoorzitter van de PvdA.
“De PvdA beoordeelt tijdens en na afloop de projecten op de criteria die wij zelf als Provinciale Staten hebben gesteld : kwaliteit van natuur, schaal en samenhang, biodiversiteit en kansen voor recreatie en economie. Daarnaast vinden we toegankelijkheid belangrijk. Zoveel mogelijk mensen moeten kunnen genieten van natuur”.
 
De PvdA wil verder zo min mogelijk waardeverlies en proceskosten: iedere euro moet ten goede komen aan natuur. De PvdA is enthousiast over het merendeel van de 17 projecten in het programma Nieuwe Natuur. “We stellen bij een aantal projecten vraagtekens, vooral over het verloop van het proces. Het lijkt ons goed deze projecten nog eens kritisch tegen het licht te houden”.
 
Gedeputeerde Appelman deed de toezegging over 5 projecten met de Staten in gesprek te gaan. Deze 5 projecten worden on hold gezet. Onder deze projecten zit ook het Swifterpark, waar de PvdA eerder kritische vragen stelde.
De overige 12 projecten gaan op aandringen van de Provinciale Staten wel door. De PvdA is blij met die uitkomst. “Laten we tempo maken waar dat kan”, aldus Peter Pels.

 

Peter Pels

Peter Pels

Woonplaats: Lelystad E-mail: p.pels@flevoland.nl Twitter: https://twitter.com/ptjpels Biografie: Ik ben vader van drie kinderen en woon in Lelystad. Als geboren en getogen Flevolander voel ik mij zeer betrokken bij de provincie. Ik heb mijn jeugd doorgebracht in Dronten. Ik woon in Lelystad en werk in Almere bij het Flevoziekenhuis als hoofd communicatie. In mijn vrije tijd

Meer over Peter Pels