Door op 12 april 2013

Opiniepeiling over fusie provincies

Provinciale Staten hebben op woensdag 10 april unaniem besloten tot het houden van een opiniepeiling onder de inwoners van Flevoland over de voorgenomen fusie van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. “Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners zich kunnen uitspreken over de manier waarop ze bestuurd worden”, aldus Peter Pels, fractievoorzitter van de PvdA Statenfractie. “Een opiniepeiling biedt de mogelijkheid om daar op een snelle, betrouwbare en representatieve manier achter te komen”.

De PvdA Flevoland is voorstander van een referendum, maar daar was op dit moment geen meerderheid voor in de staten. “Het één hoeft het ander niet uit te sluiten. Het is nog steeds mogelijk in een later stadium alsnog een referendum te organiseren”, aldus Peter Pels. Een opiniepeiling kan snel worden georganiseerd en geeft meer informatie dan een referendum, bijvoorbeeld over regionale spreiding en de argumenten waarom inwoners voor of tegen zijn. De uitkomsten van de opiniepeiling worden betrokken bij de zienswijze die de provincie deze zomer gaat indienen op het wetsvoorstel over de voorgenomen fusie.

Bureau TNS-NIPO gaat de opiniepeiling houden. Deze bestaat uit een representatieve steekproef onder circa 2 duizend Flevolanders van 18 jaar en ouder. Er kan bijvoorbeeld worden gevraagd of en op welke wijze mensen kennis hebben genomen van de fusieplannen en welke consequenties die fusie volgens hen heeft. Uiteindelijk draait het om de vraag of Flevolanders voor of tegen de voorgenomen fusie van Flevoland met Utrecht en Noord-Holland zijn.

De resultaten van de opiniepeiling zijn waarschijnlijk eind mei bekend. Kijk voor meer nieuws over de provinciefusie op: http://www.flevoland.nl/bestuur-organisatie/flevoland/ Lees hier het Onderzoeksvoorstel opiniepeiling fusie provincies.