Door op 14 november 2013

Opcenten: het eerlijke verhaal

Ik heb mij bij de begrotingsbehandeling 2014 uitgesproken voor een indexering van de provinciale opcenten met 2% in 2015. Overigens hebben we daar nu helemaal geen besluit over genomen. Dat doen we pas bij de begroting van 2015. Mijn opmerking ging over het meerjarenbeleid. Niettemin een heikel punt, want welke politicus durft zich te branden aan ‘lastenverzwaring’? Waar hebben we het over? Een inflatiecorrectie van 2% betekent dat je voor een gemiddelde auto ongeveer 4 euro per jaar meer betaalt. Op de totale kosten van een auto (brandstof, verzekering, parkeren) zie je dat nauwelijks terug. Maar goed meer betalen voor je auto ligt gevoelig.

De opcenten zijn een provinciale belasting. Je betaalt het bovenop de wegenbelasting. Provincies zijn vrij om het tarief vast te stellen. Het geld wordt gebruikt voor de aanleg en onderhoud van wegen, maar ook voor openbaar vervoer en andere uitgaven van de provincie. Het tarief van de opcenten is in Flevoland de afgelopen 2 jaar niet gestegen. Ook in 2014 blijft het tarief gelijk: 0 procent stijging. Er wordt dus niet gecompenseerd voor inflatie of prijsstijgingen. Een brood bij de bakker wordt ieder jaar duurder, net als een treinkaartje. Ook veel gemeenten berekenen de inflatie (2,5%) door aan hun inwoners. De kosten van de provincie stijgen ieder jaar. Deze kostenstijging wordt straks 3 jaar niet doorberekend aan de automobilist. Flevoland behoort al jaren tot de provincies met de laagste tarieven voor de opcenten (zie hier voor een overzicht).

Er wordt in 2014 ongeveer 4,5 miljoen euro extra uitgegeven aan de aanleg en onderhoud van wegen. Daarmee komen de totale uitgaven voor asfalt boven de 22 miljoen euro per jaar. Om de begroting toch op orde te houden heeft de provincie de afgelopen jaren fors gesneden in het takenpakket en zo’n 15% bezuinigd op de eigen organisatie.

Om Flevoland bereikbaar te houden wordt er de komende jaren opnieuw flink geïnvesteerd. De PvdA is daar voor. Investeringen in bereikbaarheid zijn belangrijk en goed voor de werkgelegenheid. De rekening moet wel worden betaald. We kunnen niet blijven investeren zonder te indexeren. Iedereen met gezond verstand snapt dat dat niet goed blijft gaan. Daarom nu al mijn uitspraak over 2015. De PvdA wil niet verder bezuinigingen op sport, cultuur, jeugdzorg of economie om daarmee de automobilist te ontzien. Na 3 jaar 0 procent is een stijging van 2 procent heel redelijk. Over de hele bestuursperiode is dat 0,5% per jaar. Ik denk dat veel mensen bereid zijn die 4 euro per jaar te betalen voor een goede bereikbaarheid. Ik weet dat andere politieke partijen daar hetzelfde over denken. Alleen zijn ze niet bereid het eerlijke verhaal te vertellen . . .