Door op 23 september 2014

Onderhoud wegen beter in beeld

Er is jaarlijks zo’n 18 miljoen euro gemoeid met het onderhoud van de provinciale wegen en vaarwegen. Naast onderhoud gaat het om reparatie, vervanging, gladheidsbestrijding en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Als Provinciale Staten hadden we weinig zicht op dat proces. We werden regelmatig door grote uitgaven verrast en dan moest er geld bij. Daarom is een meerjarenprogramma voor beheer en vervanging opgesteld. De staat van de wegen is nauwkeurig in kaart gebracht. Er wordt voor 4 jaar een budget ter beschikking gesteld. We stellen een reservepot in om tegenvallers op te vangen. Aan het programma zijn prestatie-indicatoren gekoppeld, afspraken over het minimale onderhoudsniveau, de verkeersveiligheid, de reistijd en dat bij gladheid de weg binnen 4,5 uur gestrooid moet worden.

Kunnen we als Staten dan nog wel aan knoppen draaien? Jazeker. Er zijn jaarlijks meerdere controlemomenten. Bij nieuw beleid wordt het onderhoudsprogramma tussentijds bijgesteld. Als PvdA vinden we bijvoorbeeld dat de prestatie indicatoren veel te algemeen gesteld zijn. Die kunnen scherper. En we willen dat er bij besteding van het geld meer gekeken wordt naar het verkeersaanbod. Zodat je de euro’s daar uitgeeft waar ze het meeste opleveren.