Door op 18 maart 2014

Nieuwe Natuur Flevoland

Na het helaas annuleren van het OostvaardersWold is er door de Staten op 16 oktober 2013 besloten om tot een Plan van Aanpak om te komen tot Nieuwe Natuur in Flevoland, waarbij de Provinciale inzet op een verbinding wordt losgelaten.

Voor dit programma “Nieuwe Natuur” konden organisaties, bedrijven en particulieren ideeën aandragen voor nieuwe natuur ontwikkeling in Flevoland. Wel hebben de Staten vooraf een aantal criteria opgesteld in de vorm van een meetlat waar langs straks alle ideeën zullen worden gelegd. In deze meetlat zijn de vier kijkrichtingen van het Planbureau voor de Leefomgeving verwerkt evenals door de Staten zelf ingebrachte criteria. Denk hier bij aan nabijheid stedelijk gebied, schaal, ecologische waarde, beleefbaarheid, multipliers etc. De inzet voor deze plannen zijn de al verworven gronden van ongeveer 800 hectare. En een maximale bijdrage van 33,9 miljoen van de Provincie Flevoland. Waarbij een groot deel hiervan al besteed is aan planschade, afwikkelkosten en projectkosten. De deadline voor het indienen van ideeën was 10 januari j.l.

De response was overweldigend! Maar liefst 79 ideeën zijn binnen gekomen, waaronder hele concrete ideeën en ook locatiegebonden, maar ook minder uitgewerkte ideeën of locatieonafankelijk. Op 5 maart was er een beeldvormende sessie over deze 79 ideeën, waarbij alle indieners waren uitgenodigd en een aantal deskundigen hun licht over de ingebrachte ideeën in algemene zin lieten schijnen. Vooral opvallend was het enorme enthousiasme onder de indieners over dit programma Nieuwe Natuur. Al dat enthousiasme werkt inspirerend, maar roept ook verwachtingen op. Slechts een klein deel van de ingediende ideeën kan helaas gerealiseerd worden.

In april nemen de Staten een besluit over welke ideeën in grove zin voldoen aan de criteria en uitgewerkt kunnen worden en door naar de “finaleronde”. Deze ideeën moeten na het zomerreces dan verder uitgewerkt zijn, waarna de Staten in december 2014 een definitieve keuze maken in welke ideeën gerealiseerd zullen worden in het kader van Nieuwe Natuur in Flevoland.

Voor veel meer informatie over het programma “Nieuwe Natuur” en de ingediende ideeën, inclusief een interactieve kaart, kunt u hier terecht:
http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/grote-projecten/nieuwe-natuur/