2 oktober 2015

Martin Wiegertjes en Tim Roos toegetreden tot PvdA Statenfractie

Martin Wiegertjes is op 23 september benoemd tot burgercommissielid voor de PvdA Flevoland. Martin was in de vorige periode ook al burgercommissielid. Een burgercommissielid kan het woord voeren in de Provinciale Staten en maakt volwaardig deel uit van de fractie en krijgt ook alle informatie die een Statenlid krijgt. Een burgercommissielid kan alleen niet stemmen in de PS vergadering. Martin is al lang aan de PvdA verbonden. Hij was lange tijd raadslid in Almere, fractievoorzitter en plv. voorzitter van de gemeenteraad.

Tim Roos uit Almere is gestart als fractiemedewerker. Hij volgt Lysette van Kampen op die deze functie ruim 8 jaar heeft vervuld. Tim was eerder actief als fractie-assistent in Almere en werkte als politiek assistent van PvdA-wethouder Ineke Smidt.

Met de komst van Martin en Tim is de Statenfractie op volle sterkte.  De taken zijn als volgt verdeeld:
Peter Pels, fractievoorzitter, Statencommissie Duurzaamheid Nora Azarkan, penningmeester, Statencommissie  Economie Willem de Jager, fractiesecretaris, Statencommissie Bestuur Martin Wiegertjes, burgercommissielid, Statencommissie Ruimte. De fractie te bereiken via fractie@pvdaflevoland.nl. We wensen Martin en Tim veel succes!