Door op 23 februari 2014

Idee multimodale overslaghaven voorlopig gered

Op 19 februari heeft Provinciale Staten (PS) in haar vergadering een belangrijk besluit genomen over de ontwikkeling van de overslaghaven Flevokust in Flevoland ten Noordoosten van Lelystad. De gemeente Lelystad heeft eerdere plannen afgewezen en daar is veel lering uit getrokken. PS heeft besloten om een nieuwe planprocedure te starten met een kleiner plan. Het is de bedoeling om eerst een kleine haven te ontwikkelen met een containerterminal en een industrieterrein. De gemeente Lelystad kan later alsnog besluiten of en hoe het bedrijfsterrein tot stand kan komen. In de procedure wordt een milieueffectrapportage gemaakt en een planologisch juridisch kader voorbereid. De PvdA heeft in de procedure aandacht gevraagd voor duurzaamheid, levensvatbaarheid en bestaansrecht van Flevokust. De haven moet haar bestaansrecht ontlenen aan vervoersstromen. Het is dus belangrijk dat er afspraken worden gemaakt met verladers en ondernemers die de haven willen gaan gebruiken. Er moet ook een exploitant komen en de voordelen van een multimodaal knooppunt (met luchthaven, spoor en wegtransport) moeten goed worden benut. De duurzaamheid van het initiatief is gelegen in de beperking van milieu effecten en het benutten van meer vervoer over water in plaats van over de weg. De komst van vervuilde bodemassen is uit beeld. Er zullen traditionele bouwmaterialen worden gebruikt. Voor Flevoland is vooral van belang dat er meer banen komen in de regio als gevolg van de komst van deze haven. Hiermee herstelt de woonwerkbalans in de regio. Daarmee wordt een vermindering van woonwerkkilometers bereikt. Ook krijgen werknemers meer tijd en zijn ouders dus meer thuis om te zorgen voor kinderen en/of grootouders bijvoorbeeld.

De PvdA vindt het jammer dat sommige alternatieven uit beeld zijn geraakt. Zo is in Almere ook nog een goede locatie dichtbij bedrijventerrein die door weerstand van bewoners is tegen gehouden. Hier kan ook compensatie worden aangeboden of kunnen woningen worden verplaatst.

Met deze procedure is de kogel beslist nog niet door de kerk. De provincie heeft in de procedure de tijd genomen om een beter plan te maken met minder risico’s op planschade en met een beter overleg met belanghebbenden. De PvdA is zich goed bewust dat het realiseren van een haven geen sinecure is en dat burgers terecht opstaan om hun belangen te verdedigen. De PvdA wil dat zoveel mogelijk aan bezwaren tegemoet wordt gekomen, maar niet tot elke prijs. De overheid moet ook zuinig zijn en het belang van werkgelegenheid telt zwaar mee. Als het niet anders kan moet planschade worden uitbetaald, oftewel sommige belangen van bewoners, boeren en andere belanghebbenden zullen moeten wijken voor industrie en banen.