26 mei 2014

Het grote PvdA Flevoland zorgdebat: transities maken ons weerbaar

‘De transities’ of ‘de decentralisatie’ zo worden ze vaak aangeduid. Gemeenten krijgen per 1 januari 2014 belangrijke taken bij of de huidige taken worden uitgebreid. Het gaat om:

zorg bieden aan langdurig zieken of ouderen;

– hulp bij het vinden van werk (of een uitkering verstrekken);

– jeugdzorg.

Veel mensen vragen zich af of de gemeenten de nieuwe taken goed aankunnen en maken zich om deze decentralisaties die tegelijk plaatsvinden zorgen. Daarom organiseerde de PvdA Flevoland samen met Nora Azarkan lid PvdA- fractie Provinciale Staten een bijeenkomst over deze verandering.

Uit de hele provincie waren mensen naar Atolplaza in Lelystad gekomen om te horen en gehoord te worden. Lea Bouwmeester, lid Tweede Kamer, Marc Witteman, gedeputeerde provincie Flevoland en Ineke Smidt, oud-wethouder en arts gaven de aftrap voor de discussie middels korte inleidingen. De bijeenkomst werd geleid door Martin Wiegertjes, huidige voorzitter van het Geweest Flevoland.

De centrale vraag in deze discussie was: zijn de gemeenten nou eigenlijk wel klaar voor de nieuwe taken?

Ineke Smidt sprak uit ervaring toen ze uitlegde hoe de kennis van de medische achtergrond van mensen, bijvoorbeeld bij de medewerkers van de sociale dienst in Almere, tot meer begrip had geleid. Hoe een gemeentelijke overheid die mensen stimuleert en begeleidt en uitgaat van de mogelijkheden van mensen inwoners vaak weer op een voorspoediger pad in hun leven kan brengen. Het vereist inzicht in de mogelijkheden van mensen. Dat was over de tegenprestatie-plicht in de nieuwe sociale wetgeving.

Lea Bouwmeester stelde dat er meer contacten tussen bestuurders onderling en tussen haar en ‘het veld’, dat wil zeggen de wethouders en de raadsleden van de PvdA in Flevoland, moeten komen. Zo kunnen we elkaar op de hoogte houden van werkzame oplossingen binnen de nieuwe wetgeving en de taken van de gemeente op het gebied van zorg.

Marc Witteman stelde het kind centraal toen hij vertelde over de jeugdzorg in Flevoland. In Flevoland sterven kinderen achter de voordeur door verwaarlozing, mishandeling en misbruik. Sommige gevallen zijn volgens hem te duur voor een kleine gemeente en zullen altijd provinciebreed ondersteunt moeten worden. Hij vroeg zich af wat er in zo’n geval gaat gebeuren als de jeugdzorg onder de gemeente valt en de gemeente geen geld meer heeft.

Hij hekelde de budgettair-bepaalde blik van sommige VVD’ers. Want betekent dit dat de gemeente iemand zorg gaat onthouden wanneer het budget is overschreden?

Uiteindelijk was het een geweldige bijeenkomst omdat er veel mensen waren met betrokkenheid bij-en kennis van de onderwerpen. Over alles werd gesproken, van integratie tot jeugdzorg en van participatie tot zorgverzekeraars. De vraag of de gemeente klaar zijn voor de decentralisatie werd niet eenduidig beantwoord. Sommigen vonden van wel en anderen zijn nog niet overtuigd. Eén ding werd duidelijk: elke gemeente heeft zich op zijn manier veel inspanning getoond om zich goed voor te bereiden. Overal liggen er kadernota’s en worden sociale teams gevormd. Wat ook duidelijk werd is dat de discussie over decentralisatie binnen en buiten de PvdA vooral voortgezet moet worden. Zo blijven we weerbaar in deze tijden van verandering.

 

foto-5