Door op 6 juli 2013

Column: Een provincie die er wezen mag!

In 1968 trokken mijn ouders vanaf het oude land over de brug bij Elburg het nieuwe land in. Het waaide zo hard dat de Deux Chevaux niet verder dan derde versnelling kwam. Mijn moeder zei nog: “Jan, we gaan terug”. Maar ze reden door en zijn gebleven. Ze bouwden mee aan de samenleving, net als al die andere pioniers. Het Openbaar Lichaam van de Zuidelijke IJsselmeerpolders ging over in de gemeente Dronten.  Op 1 januari 1986 werd de provincie Flevoland ingesteld. Ik stond naast mijn schoolbankje en wij zongen voor het eerst het  Flevolandse volkslied. “Waar wij steden doen verrijzen, op de bodem van de zee. Onder Hollands wolkenhemel tellen wij als twaalfde mee”.

Mijn ouders kregen 3 kinderen.  Mijn vader werkte er meer dan 40 jaar in het onderwijs, mijn moeder in de apotheek in Dronten. Ze zijn –  hoewel gepensioneerd – maatschappelijk nog steeds actief.  Alle kinderen wonen met hun partners en de inmiddels  8 kleinkinderen in Flevoland. Onze ontstaansgeschiedenis is verweven met het nieuwe land.

“Als we na de vakantie de (Stichtse, Hollandse of Ketel-) brug overrijden en we zien die windmolens, het water, het groen. Ja dan zijn we weer thuis”. Ik hoor het veel Flevolanders zeggen, ook zij die nog maar kort in Flevoland wonen. Het Flevoland-gevoel bestaat kennelijk.  En leeft sterk , ondanks of misschien juist dankzij die korte historie. Veel Flevolanders maken een bewuste keuze om zich hier te vestigen.

Het ‘Flevoland-gevoel’ heeft voor mij te maken met ruimte, water, een oneindige horizon. Je kunt hier je eigen toekomst vormgeven. Flevoland trekt zich weinig aan van historie of status. We zijn allemaal nieuw en krijgen gelijke kansen om er wat van te maken. Dat spreekt me als PvdA-er zeer aan. Flevoland is ook een mentaliteit. We zijn nieuw land, we doen dingen graag anders, we zijn gewend met schaarse middelen creatief om te gaan.

We zijn het middelpunt van Nederland. Een schakelprovincie. Samenwerking zit ons in de genen. Maar we willen wel blijven samenwerken vanuit een zelfstandige positie. Want Flevoland is uniek. Een provincie die er wezen mag!

Peter Pels