Door Nora Azarkan op 3 februari 2016

Een kijkje in de provincie

Wat doet de provincie? Dat is de vraag waarmee op 21 januari een groep van ongeveer veertig allochtone vrouwen het provinciehuis binnen is gestapt. Het bezoek aan het provinciehuis is door Stichting Insaf, een vrouwenorganisatie in Lelystad, georganiseerd. Een aantal van de bezoeksters is vluchteling en wist erg weinig van het Nederlandse bestuur en politiek.

Onze Statengriffier, Amanda Kost, heeft met veel enthousiasme de vrouwen meegenomen in het werk van de griffie, ambtenaren, het college van Gedeputeerde Staten en de Provinciale Staten.

IMG_1614

Senior Statenadviseur, Renzo Klak, heeft de groep geboeid met de geschiedenis en architectuur  van provinciehuis. Ook  de vragen over de kunst die in de grote hal van het provinciehuis  hangt heeft hij met passie beantwoord. Ter afronding van het bezoek hebben vrouwen het finaledebat van het Jongerenlagerhuis, dat in de provincie  gaande was, bijgewoond.  Het onderwerp waarover werd gedebatteerd was de huidige vluchtelingenstroom.  Sommige van de vrouwen werden emotioneel van dit onderwerp omdat ze zelf ook vluchteling zijn.

IMG_1609

Het was een middag met veel (nieuwe)  informatie, indrukken en emoties.  De groep  heeft  antwoord op hun vraag naar de rol van de provincie gekregen en ik  hebben geleerd om altijd rekening te houden met meer interesse dan van te voren verwacht. Er was een tafel klaargezet voor 20 vrouwen. Dankzij het teamwork van onze Annelies Stroobach, ook bij de griffie werkzaam, en de kantinemedewerkers was er binnen een paar tellen voldoende zitplaats voor iedereen. Onze bezoeksters hebben van het tekort aan stoelen niets gemerkt. Complementen aan de griffie en de bedinging van de provincie voor hun inzet en betrokkenheid!

Nora Azarkan

Statenlid PvdA Flevoland

Nora Azarkan

Nora Azarkan

Woonplaats: Almere E-mail: n.azarkan@flevoland.nl Twitter: https://twitter.com/NoraAzarkan Biografie: Mijn levensmissie bestaat uit vrouwenemancipatie en mensenrechten. Ik was jaren voorzitter van diverse (vrouwen) organisaties, lid van diverse adviesraden, landelijk en lokaal. Daarnaast heb ik een passie voor bestuur & samenleving.  Als directeur van een welzijnsinstelling in Noord-Holland ben ik geïntrigeerd door creativiteit van mensen. Waarom zit je

Meer over Nora Azarkan