Door Willem de Jager op 1 oktober 2015

Batavialand, het nieuwe erfgoedpark aan de Lelystadse kust?

Een aantal partijen heeft de handen in één geslagen om te komen tot één sterke museale functie aan de Lelystadse kust. Het nieuwe park heeft de naam Batavialand, Erfgoedpark der Lage Landen. Aan Provinciale Staten van Flevoland wordt hiervoor een forse incidentele en structurele bijdrage gevraagd. Maar we krijgen er ook wat voor terug, als dromen tenminste omgezet worden in durven, doen en (vooral) realiseren.

Het ‘natte’ verhaal van Nederland

Batavialand vertelt het ‘natte’ verhaal van Nederland, de geschiedenis van het leven met water, de strijd tegen het water, maar vooral het bewoonbaar maken van de delta waarin we leven op de grens tussen water en land. Batavialand etaleert de kennis en kunde over die verbinding van land en water: over polders, varen, scheepsbouw, handel, pompen en baggeren en streeft ernaar het publiek daarover breed en diepgaand te informeren middels een intense beleving. Batavialand is de plek waar je meegenomen wordt in de wereld van handelsgeest en technologie. Waar Cornelis Lely en Michiel de Ruyter elkaar logisch ontmoeten als symbolen van en fundering voor de Nederlandse maatschappij en onze cultuur.
Het erfgoedpark wordt hét park dat de Nederlandse mentaliteit (!?) en kracht uitdraagt, verbindend voor Nederlanders en wervend voor buitenlanders. Het vertelt ook het verhaal van de avonturiers die met schepen naar verre oorden trokken en pioniers die zich in de net drooggevallen polders vestigden. Bij dat verhaal hoort ook de technologie van het bouwen van schepen en dijken door de eeuwen heen. Verschillende attracties, waarvan de Bataviawerf en het schip de Batavia en ook het huidige museum Nieuw Land deel uitmaken, moeten dat verhaal vertellen. Batavialand is dus meer dan alleen een museum over de geschiedenis van Flevoland.

Nieuwe impuls voor kustgebied Lelystad

Erfgoedpark Batavialand is een uitdagend en inspirerend plan, zeker wanneer je directeur Hans Maris hoort vertellen. Het park zal uniek zijn in zijn soort met de verschillende attracties. Het krijgt een internationale uitstraling en wordt daarmee een belangrijke culturele en museale voorziening voor Flevoland. Batavialand moet een impuls geven aan de huidige bezoekersstromen. De instellingen hebben nu te weinig bezoekers om op lange termijn zelfstandig te kunnen voort bestaan. De verwachting is dat het nieuwe park in 2022 zo’n 350.000 bezoekers gaat trekken. Grote vraag is wel hoe realistisch dit ambitieuze aantal te verwachten bezoekers is? Dat is voor de fractie van de PvdA dan ook een belangrijke vraag die overtuigend beantwoord zal moeten worden. Ook het sluitend maken van het bedrijfsplan, zonder dat uitsluitend sprake is van een structureel subsidie-infuus, is een belangrijk beoordelingscriterium voor de PvdA Flevoland.
Wij willen dat provincie Flevoland als belanghebbende enerzijds overtuigend invulling geeft aan haar rol op het gebied van cultureel erfgoed en haar wettelijke taak met betrekking tot de archieffunctie. De uitwerking van Batavialand biedt hiertoe volop mogelijkheden. Anderzijds willen wij ook verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld en moet de forse bijdrage van 3,25 miljoen euro incidenteel en zo’n 1,5 miljoen euro structureel wel succesvol renderen. Daarom moet de concrete uitwerking van zowel de inhoud als het proces ons nog wel verder sterken in de gedachte dat we geen water naar de zee dragen.

Willem de Jager, lid PvdA Provinciale Staten Flevoland

Willem de Jager

Willem de Jager

Woonplaats: Lelystad E-mail: w.dejager@flevoland.nl Twitter: https://twitter.com/willemdejager67 Biografie: Ik ben bestuurskundige en onderwijskundige en heb een passie voor talentontwikkeling. Als student en docent was ik wetenschappelijk nieuwsgierig en maatschappelijk gedreven. Als wethouder onderwijs, sport, werk en inkomen heb ik laten zien dat ik ideeën kan omzetten in concrete resultaten. Waarom zit je in de Provinciale Staten?

Meer over Willem de Jager