Willem de Jager

Secretaris
Bestuur, Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer
Woonplaats: Lelystad

E-mail: w.dejager@flevoland.nl
Twitter: https://twitter.com/willemdejager67

Biografie: Ik ben bestuurskundige en onderwijskundige en heb een passie voor talentontwikkeling. Als student en docent was ik wetenschappelijk nieuwsgierig en maatschappelijk gedreven. Als wethouder onderwijs, sport, werk en inkomen heb ik laten zien dat ik ideeën kan omzetten in concrete resultaten.

Waarom zit je in de Provinciale Staten?
Mijn drijfveer is om Flevoland een beetje sterker, socialer en duurzamer te maken. Met goed onderwijs en een sterke economie kunnen meer mensen zich ontwikkelen en kunnen meer mensen meedoen via goed werk. Mijn motto is verbinden, veranderen en verbeteren.

In de Provinciale Staten wil ik mij inzetten voor: het versterken van de keten onderwijs – arbeid – economie. Zonder goed onderwijs geen goede arbeidskrachten. Zonder sterke economie niet voldoende werkgelegenheid. De provincie moet hierbij, krachtiger dan nu, de rol van aanjager en verbinder op zich nemen.

Cultuur geeft energie en identiteit aan Flevoland

door Willem de Jager op 1 februari 2016

Op 27 januari 2016 is de startnotitie om te komen tot nieuw cultuurbeleid in Flevoland vastgesteld door Provinciale Staten. De PvdA ziet cultuur als een provinciale kerntaak die energie en identiteit geeft. Daarom hebben wij bij de behandeling van de startnotitie onze inhoudelijke piketpaaltjes geslagen en aangegeven welke elementen wij van belang vinden en waarom

lees verder »

Batavialand, het nieuwe erfgoedpark aan de Lelystadse kust?

door Willem de Jager op 1 oktober 2015

Een aantal partijen heeft de handen in één geslagen om te komen tot één sterke museale functie aan de Lelystadse kust. Het nieuwe park heeft de naam Batavialand, Erfgoedpark der Lage Landen. Aan Provinciale Staten van Flevoland wordt hiervoor een forse incidentele en structurele bijdrage gevraagd. Maar we krijgen er ook wat voor terug, als

lees verder »

Van Waarde in Flevoland: ‘Eerst als het is, is het ernst’

door Willem de Jager op 4 juli 2015

Op maandag 15 juni 2015 heb ik in de Rode Hoed in Amsterdam de Den Uyl-lezing bijgewoond. De lezing werd gehouden door Monika Sie Dhian Ho, zij is directeur van de Wiardi Beckman Stichting (WBS) sinds 2008. Centraal in de lezing stond het thema ‘Waardengedragen politiek en de toekomst van de verzorgingsstaat’. De centrale vraag

lees verder »

Brede steun voor motie PvdA Flevoland om transitiebudget Jeugdzorg overeind te houden

door Willem de Jager op 2 juli 2015

Op voorspraak van de fractie van de PvdA in Provinciale Staten van Flevoland is besloten om de bestemmingsreserve Jeugdzorg, een potje van 2,5 miljoen euro om de overgang van de jeugdzorg van provincie naar gemeenten soepel te laten verlopen, overeind te houden. Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota heeft de PvdA een motie ingediend, op

lees verder »

Een gemiste kans: reactie op coalitieakkoord Flevoland 2015 – 2019

door Willem de Jager op 21 mei 2015

‘Innovatief en ondernemend’, zo luidt de titel van het coalitieakkoord Flevoland 2015 – 2019 van VVD, CDA, SP en D66. Niks mis mee, al geeft de titel al wel een beetje aan voor wie en met wie men vooral vooruit wil in de provincie de komende jaren. Maar goed, de insteek die men kiest van

lees verder »