Statenleden

Martin Wiegertjes

Martin Wiegertjes

Burgerlid

Ruimte
Peter Pels

Peter Pels

Fractievoorzitter

Duurzaamheid
Nora Azarkan

Nora Azarkan

Peningmeester

Economie
Willem de Jager

Willem de Jager

Secretaris

Bestuur, Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer