Binden en verbinden: iedereen doet mee!

De PvdA vindt dat Flevoland er voor iedereen moet zijn. De inwoners van Flevoland verdienen een complete provincie, met goede betaalbare woningen, voldoende en gevarieerde werkgelegenheid, goede bereikbaarheid, voldoende en goede voorzieningen binnen onderwijs, zorg, sport, cultuur, welzijn en natuur. 


Floriade Werkbedrijf houdt 340 mensen duurzaam uit bijstand of WW

door Willem de Jager op 3 oktober 2017

Provincie Flevoland steunt de komst van de Floriade 2022 in Almere, vanwege de economische kansen die een wereldtuinbouwtentoonstelling als deze biedt. Daarnaast is duurzaamheid in brede zin voor de PvdA een sleutelbegrip om de mate van succes te kunnen meten en wegen. Duurzaamheid is niet alleen een groene en schone omgeving. Het gaat ook om

lees verder »

Een geslaagde PVDA Familie (Leden) Dag

door Bahreddine Belhaj op 14 september 2017

Beste Leden, Afgelopen zondag was de Familiedag van de Partij van de Arbeid Flevoland. Het was een groot succes. Er waren meer dan 70 mensen aanwezig van alle PvdA afdelingen in Flevoland. Wij hebben een enorm leuke dag gehad. Op deze dag waren leden, afdelingsbesturen, provinciebestuur, raadsleden, wethouders en statenleden van de PvdA in Flevoland aanwezig. Het was

lees verder »

PVDA FLEVOLAND Familie Leden DAG

7 september 2017

Familie- Leden- Feest PVDA Flevoland Het Gewestelijk Bestuur PVDA Flevoland organiseert op 10 september op de grens van Almere Haven en Almere Stad de eerste feestelijke familiedag voor heel PVDA Flevoland. Deze feestelijke dag is bedoeld om al haar leden en participanten en in het zonnetje zetten. Daarnaast zal deze dag de aftrap van de campagne

lees verder »

Banen voor Noordelijk Flevoland door komst Maritieme Servicehaven

door Nora Azarkan op 17 augustus 2017

Het proces om tot een plan te komen voor de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF) heeft de nodige inspanning gevraagd van alle betrokkenen. Toch is het gelukt, de Maritieme Servicehaven komt er! Dat heeft de Provinciale Staten Flevoland in haar laatste Statenvergadering voor het zomerreces unaniem besloten. Voor de fractie van de Partij van de

lees verder »

Provincie lokt moederbedrijf Zara met miljoenensubsidie

door Willem de Jager op 20 juli 2017

Werk, werk, werk. Het is deze drieslag die laat zien hoe belangrijk de PvdA het thema arbeid vindt. Mensen kunnen zo een plaats in de maatschappij verwerven en staan niet buitenspel of langs de lijn. Ze kunnen door middel van het verwerven van een inkomen een zelfredzame positie innemen. Werkgelegenheid is er in de provincie

lees verder »

€ 1,5 miljoen extra voor krachtige samenleving

door Willem de Jager op 15 mei 2017

In de nieuwe ontwerp Omgevingsvisie staat dat in 2030 Flevoland bekend staat als een provincie met uitstekende mogelijkheden voor ontplooiing, ontwikkeling en ontspanning. Het is een aantrekkelijk vestigingsgebied. Het in Flevoland aanwezige talent alsmede de potentie, kracht en ondernemerschap van de samenleving benutten we. Bij nieuwe ontwikkelingen staat de Flevolander centraal. Wij volgen samen met

lees verder »

1 mei Viering!

1 mei 2017

Vandaag is het 1 mei, de Dag van de Arbeid. Voor ons als PvdA’ers is dit van oudsher een belangrijke dag. Om dit moment samen met u te vieren hebben we als PvdA Flevoland voor de eerste keer een verkiezing georganiseerd voor beste PvdA Volksvertegenwoordiger en voor beste Vrijwilligersorganisatie van Flevoland. Er zijn veel stemmen

lees verder »

PvdA stelt vragen over overslag bij Blocq van Kuffeler

door Peter Pels op 15 april 2017

De Statenfractie van de PvdA heeft mondelinge vragen gesteld aan het college over het initiatief van het Almeerse recyclingbedrijf Vijfhoek. Het bedrijf wil een zogenaamde overslaglocatie  realiseren aan de Silokade. Het gaat om overslag voor bulkstoffen inclusief tijdelijke opslag, een mobiele kraan en twee trechters. Deze overslag is nodig voor de doorontwikkeling van Vijfhoek. Een

lees verder »

100 jaar Zuiderzeewet: vieren, markeren én verdiepen!

door Willem de Jager op 15 april 2017

De Zuiderzeewet van 1918 heeft de mogelijkheid gecreëerd om uiteindelijk de polders te realiseren waar het huidige Flevoland nu uit bestaat. Op 14 juni 2018 is het precies 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet, één van de meest ingrijpende wetten in de historie van Nederland, is vastgesteld. Deze wet legde de basis van Nederland als

lees verder »

Brief aan de kiezer

13 maart 2017

Beste kiezer, Woensdag mogen we naar de stembus. Velen van u weten nog niet op welke partij te stemmen. Ik vind dat niet gek. De campagne lijkt soms te gaan om wie er wel of niet bij een debat is. En natuurlijk over de vraag: is er nog een #gamechanger in deze campagne? Verkiezingen zijn

lees verder »