Nieuws

Hoorzitting over faunabeheer Oostvaardersplassen

16 januari 2017

De Partij voor de Dieren,  GroenLinks en de PvdA willen een hoorzitting organiseren waarbij experts en wetenschappers de mogelijkheid krijgen om te reageren op het initiatiefvoorstel van de SGP en de VVD voor de wijziging van het faunabeheer in de Oostvaardersplassen. Dit stellen de drie partijen op woensdag 18 januari voor aan de Commissie Duurzaamheid

lees verder »

Cultuurnota ‘Typisch Flevoland, net even anders’

door Willem de Jager op 16 januari 2017

Het versterken van de culturele infrastructuur is één van de zeven kerntaken uit Kompas2020, zoals dat is vastgesteld door het bestuur van het IPO als leidraad voor het handelen van de provincies. De PvdA is het van harte eens met deze plaatsbepaling en vindt versterking van de culturele infrastructuur een speerpunt van beleid, zeker om

lees verder »

PvdA Flevoland geeft Batavialand voordeel van de twijfel

door Willem de Jager op 12 december 2016

Het Statenvoorstel m.b.t. de doorontwikkeling van Batavialand heeft de PvdA fractie de nodige hoofdbrekens gekost, deels vanwege de inhoud, deels vanwege de financiën, deels vanwege de procedure. Inhoudelijk vinden we het van belang dat het verhaal van Flevoland wordt verteld en wordt getoond; we ontlenen er immers onze identiteit aan. Financieel vinden we het van

lees verder »

PvdA stemt in met 3 miljoen euro extra voor Marker Wadden

door Willem de Jager op 13 november 2016

De fractie van PvdA Flevoland heeft ingestemd met het voorstel van Gedeputeerde Staten in de Zomernota om een extra bijdrage van € 3 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisatie van de 1ste fase van de Marker Wadden. Gedeputeerde Staten gaan ervan uit dat andere partijen worden gestimuleerd om bij te dragen als de provincie

lees verder »

Floriade Almere – De Toekomst dichtbij !

8 november 2016

Gesprek met wethouder Tjeerd Herrema over de Floriade Floriade Almere –  De Toekomst dichtbij ! De floriade zal Almere en haar groei regio verbinden, groen en gezond houden. Hierbij spelen de volgende thema’s een cruciale rol;  Gezondheid, Voeding & Water. In het kader van het Geo/Techniek (bodem) onderzoek is er een hechte samenwerking met  Amsterdam.

lees verder »

John van der Pauw draagt voorzittershamer over aan Jerzy Soetekouw

11 oktober 2016

Jerzy Soetekouw volgt John van der Pauw op als fractievoorzitter. John van der Pauw geeft vandaag de voorzittershamer van de PvdA-fractie door aan Jerzy Soetekouw. De verjongde PvdA-fractie heeft nu ook een jonge voorzitter. “Bij de laatste verkiezingen voor de gemeenteraad heeft de PvdA gekozen voor een echte verjonging van de fractie. Nu is het tijd

lees verder »

Ieder kind doet mee!

30 september 2016

Ieder kind doet mee Ieder kind een winterjas Ieder kind een verjaardagsfeest Ieder kind sporten Ieder kind muziekles Ieder kind een ziektekostenverzekering Daar gaan wij samen voor zorgen! In Nederland groeien meer dan 400.000 kinderen op in armoede. Daar moet een einde aan komen! Het kabinet trekt daarom €100 miljoen uit om te zorgen dat

lees verder »

Economisch programma te mager

door Nora Azarkan op 25 september 2016

Op 21 september jl. heeft Provinciale Staten het economische programma voor de komende vier jaar vastgesteld. Een programma dat groei als ambitie heeft. De fractie van de Partij van de Arbeid Flevoland onderstreept deze ambitie. Werken aan de economische groei in onze jonge provincie is hard nodig. Toch voldoet het economische programma niet helemaal aan

lees verder »

Weinig duurzame ambitie bij coalitie

door Willem de Jager op 25 september 2016

Woensdag 21 september jl. zijn Provinciale Staten Flevoland op voorstel van Gedeputeerde Staten akkoord gegaan met de verkoop van de aandelen Enexis Holding N.V. De fractie van de PvdA heeft geen wensen of bedenkingen kenbaar gemaakt ten aanzien van de voorgenomen verkoop van deze aandelen Enexis. We zijn immers geen bank, de aandelen zijn niet

lees verder »

Lat ligt hoog voor nationaal park

door Peter Pels op 25 september 2016

Op 14 september dienden de samenwerkende partners in Flevoland het bidbook voor het Nationaal Park Nieuw Land in bij het Ministerie van Economische Zaken. Daarmee is de deelname aan de verkiezing ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’ officieel. Nieuw Land dingt vanaf nu mee naar status van Nationaal Park van Wereldklasse. Binnen Nationaal Park Nieuw Land werken

lees verder »