Thomas Gillisen

Thomas Gillisen

Over Thomas Gillisen

Thomas versterkt sinds 2016 als jongste lid het gewestelijk bestuur. Ondanks zijn jonge leeftijd vervult hij meerdere functies binnen besturen en adviseert o.a. de ROC- Onderwijsraad.

Thomas is binnen het gewestelijk bestuur o.a. verantwoordelijk voor het initiëren en organiseren van activiteiten, alsook het contact onderhouden met sprekers.