Burgerlid

Martin Wiegertjes

Ruimte

Woonplaats: Almere

Mail: martin.wiegertjes@flevoland.nl

Twitter: https://twitter.com/martinwiegertje

Ik vind het belangrijk dat we in Flevoland met elkaar een samenleving vormen waar we zorgdragen voor elkaar en de lasten en de lusten eerlijk worden verdeeld. Een samenleving waarin iedereen kansen krijgt en kan nemen om zijn/haar capaciteiten te ontplooien.

Flevoland is een schitterende Provincie met meer en minder beroemde natuurgebieden zoals Oostvaardersplassen maar ook Horsterwold en de Stille Kern. Gebieden die beter ontsloten moeten zijn voor de inwoners van Flevoland. Het programma Nieuwe Natuur kan rekenen op mijn steun en is een waardevolle aanvulling en investering op onze leefomgeving.

Bij mijn 1e voetstappen in de Almeerse politiek, begin 80-er jaren, was het Han Lammers die mij voorhield “zorg ervoor dat je politiek leuk blijft vinden”. Dat, en zijn enorme drive om Flevolanders politiek actief te krijgen, zijn voor mij altijd een voorbeeld geweest.