Alle mensen

Thomas Gillisen

Thomas Gillisen

Mohammed Acherrat

Mohammed Acherrat

Penningmeester

Monique Dubois

Monique Dubois

Communicatie/ vice voorzitter

Martin Wiegertjes

Martin Wiegertjes

Burgerlid

Ruimte
Willem de Jager

Willem de Jager

Secretaris

Bestuur, Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer
Nora Azarkan

Nora Azarkan

Peningmeester

Economie
Peter Pels

Peter Pels

Fractievoorzitter

Duurzaamheid
Bahreddine Belhaj

Bahreddine Belhaj

Voorzitter Gewestelijk Bestuur, vice fractie voorzitter gemeenteraad Lelystad