Alle mensen

Monique Dubois

Monique Dubois

Communicatie/ vice voorzitter

Peter Pels

Peter Pels

Fractievoorzitter

Duurzaamheid
Nora Azarkan

Nora Azarkan

Peningmeester

Economie
Willem de Jager

Willem de Jager

Secretaris

Bestuur, Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer
Martin Wiegertjes

Martin Wiegertjes

Burgerlid

Ruimte
Mohammed Acherrat

Mohammed Acherrat

Penningmeester

Thomas Gillisen

Thomas Gillisen

Bahreddine Belhaj

Bahreddine Belhaj

Voorzitter