Door op 16 augustus 2014

Zomerstages Marc Witteman

Het zomerreces is inmiddels alweer bijna voorbij. Nog ruim een week en het nieuwe politieke seizoen gaat weer beginnen. Het wordt een soort aanloop naar de Statenverkiezingen van volgend jaar. Verkiezingen die deze keer vooral gaan om de vraag of de nieuwe Provinciale Staten ervoor gaan zorgen dat de regeringspartijen voldoende positie houden in de Eerste Kamer. Het gaat spannend worden.

Traditiegetrouw heb ik een deel van het zomerreces besteedt aan mijn zomerstages. Ook dit jaar bracht een mooi en gevarieerd programma me op allerlei plaatsen waar ik normaal niet zo snel zal komen. Zo kon ik me dankzij KPN verdiepen in de toekomstige rol van ICT bij de overheid en over nut en noodzaak van glasvezelverbindingen in het buitengebied. Ook mocht ik een dag achter de knoppen zitten van de Maximacentrale waar ik veel leerde over de energievoorziening in de provincie. Ook de non-profit sector was goed vertegenwoordigd. Zo was ik bij het voedselloket in Almere en bij de schuldhulpverlening van Humanitas. Ook bracht ik een bezoek aan Landschapsbeheer en een woonvoorziening voor jonge mensen met een geestelijke handicap. Tenslotte zag ik hoe vrijwilligers van Kindervakantiekamp kinderen een onvergetelijke vakantie gaven. Al met al heb ik weer veel dingen gezien en geleerd die ik het komende jaar weer kan gebruiken bij mijn werk als gedeputeerde.

De verslagen van mijn stages zijn weer terug te vinden op mijn site: www.marcwitteman.nl

Ik wil iedereen die een stageplaats heeft aangeboden ook van deze plaats nog eens heel erg bedanken voor alle moeite. Helaas kon ik ook dit jaar niet alle voorstellen honoreren, daarvoor was nu eenmaal niet genoeg.

Tot ziens,

Marc Witteman