Door op 20 september 2014

Wetenschappelijke Steunfunctie Nieuwe Bibliotheek Almere innoveert 

De statenfractie kijkt blij terug op de afgelopen Statenvergadering van 17 september jl. De meerderheid van de Staten heeft ingestemd met het verstrekken van een eenmalig subsidiebedrag van €200.000 aan de Nieuwe Bibliotheek Almere om de Wetenschappelijke Steunfunctie (SWF) verder te ontwikkelen. De gemeente Almere heeft voor hetzelfde doel €50.000 toegekend. Daarmee behoudt Flevoland een belangrijke dienst voor hoger opgeleiden. Daarnaast komt de SWF met een nieuw aanbod: ‘Maatwerk in informatie voor Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ers)  en Midden- en Kleinbedrijven (MKB-ers).

Uit het onderzoek van de Nieuwe Bibliotheek Almere bleek dat het aanbieden van gepersonaliseerde informatie aan ZZP’ers nog nergens in het land is ontwikkeld. Er wordt daarom een innovatief concept aan informatievoorziening voor ZZP’ers en Midden- en kleinbedrijven neergezet.

Het blijven bedienen van de hoger opgeleiden en het faciliteren van ZZP’ers is doorslaggevend geweest voor de steun van de PvdA-fractie. De fractie hecht veel waarde aan de binding van deze twee doelgroepen met Flevoland. Met deze service geeft de Nieuwe Bibliotheek bovendien een antwoord op een aantal maatschappelijke trends, zoals een sterk groeiend aantal ZZP-ers in Flevoland en toenemende noodzaak van deze groep om kennis te blijven vergaren die bij hun individuele behoeften aansluit.

De PvdA-fractie heeft ondanks de positieve houding inzake de subsidieaanvraag ten behoeve van de WSF ook een aantal kanttekeningen geplaatst. Zij vindt het jammer dat andere gemeenten in Flevoland niet financieel hebben bijgedragen aan het project omdat de hele provincie immers gebruik maakt van de diensten van WSF.

Ondanks het optimisme van de Nieuwe Bibliotheek Almere blijft de PvdA-fractie het ledental als belangrijke succesfactor kwetsbaar vinden. Het slagen van het project is afhankelijk van het aantal toekomstige leden. Gelet op de hierboven genoemde argumenten heeft de fractie besloten het project een kans te geven. Om te vinger aan de pols te houden heeft de PvdA-fractie de gedeputeerde Lodders verzocht om regelmatig de voortgang in aan de Staten terug te koppelen. Dit is toegezegd.

Wij wensen de Wetenschappelijke Steunfunctie van de Nieuwe Bibliotheek Almere veel succes toe!