Door op 16 augustus 2014

Vol energie van start

Op woensdag 27 augustus vindt voor staten- en burgercommissieleden en het college van GS in de Maximacentrale de informele start van het politieke seizoen plaats. Een toepasselijke locatie om vol energie van start te gaan! Het wordt een kort en hevig seizoen met de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2015 in het vooruitzicht.

Vrijages, irritaties; de vonken vlogen er voor de zomer al vanaf. De druk is hoog. Deze verkiezingen hebben meer dan ooit nationale betekenis: kan het kabinet straks in de Eerste Kamer op voldoende steun rekenen voor het uitvoeren van haar plannen? Onze blik is gericht op Flevoland. Flevoland blijft zelfstandig en uniek. De onzalige kabinetsplannen voor een platte fusie van de drie Randstadprovincies zijn van tafel mede dankzij de inzet van onze gedeputeerde Marc Witteman. We maken de balans op: het coalitieprogramma is grotendeels uitgevoerd, op tijd en ruim binnen de financiële kaders.

Als PvdA Flevoland zijn we begonnen met het schrijven van ons verkiezingsprogramma. Welke accenten willen we als PvdA leggen? We hebben ons hard gemaakt voor een zorgvuldige overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten. Na deze overdracht houdt de provincie nog nauwelijks taken over in het sociale domein. Toch blijft  er voldoende over waar we ons als PvdA sterk voor willen maken. Met stip op 1 staat het creëren van banen, vooral voor jongeren.  Met gemeenten willen we werk maken van bijvoorbeeld de ontwikkeling van de luchthaven en de Flevokust. De PvdA wil zich ook inzetten voor duurzaamheid. Er moet worden nagedacht over ruimtelijk beleid: wat willen we wel en niet toestaan in het landelijk gebied, hoeveel ruimte willen we maken voor intensieve veehouderij of biologische landbouw?  Hoe kunnen we onze gemeenten ondersteunen in de zeer verschillende opgaven die op ze afkomen? De provincie krijgt er nieuwe taken bij op het gebied van natuurbeheer. Bereikbaarheid blijft een belangrijke thema via de weg, maar zeker ook met het openbaar vervoer.  Wij willen de lusten en lasten eerlijk verdelen. We willen niet zoals sommige partijen alleen maar investeren in asfalt. De PvdA is opnieuw nodig om het verschil te maken. Om te zorgen dat iedereen in Flevoland eerlijke kansen krijgt.  Heeft u goede suggesties voor het programma? Schrijf met ons mee! Zie daarvoor de oproep van Marc Witteman in deze nieuwsbrief.

Om onze idealen waar te maken hebben we goede mensen nodig die ons vertegenwoordigen in Provinciale Staten. Dat selectieproces is op gang gekomen. Kandidaten hebben tot 22 september de tijd om zich te melden. Mocht u meer willen weten over het werk van de fractie: neem gerust contact met ons op of schuif eens aan tijdens een fractievergadering.