Van Waarde in Flevoland: ‘Eerst als het is, is het ernst’