12 januari 2015

Van Waarde: het debat gaat beginnen!

Partijgenoten,

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat nu al weer een aantal weken geleden is het rapport Politiek van waarde naar buiten gebracht is. De reacties waren wisselend.

Dit kwam vermoedelijk door het frame dat, als gevolg van de kop van het Volkskrant artikel, in de loop van de ochtend was ontstaan; PvdA’ers zouden vooral meer de straat op moeten. Jammer, want het rapport behelst veel meer dan dat. Bovendien ging de bewuste opmerking uit de resolutie helemaal niet over nog meer op straat aanwezig zijn, maar om het versterken van de antenne functie van de partij. Met als doel averechtse effecten van beleid, denk aan de decentralisaties, snel in het vizier te krijgen. Maar ook om goede praktijkvoorbeelden en initiatieven, van bewonersclubs etc., te kunnen omarmen. En daarom staat in de resolutie beschreven dat we als partij frequent aanwezig (moeten) zijn op de werkvloer; dat we weet hebben van niet-parlementaire bewegingen en bewonersinitiatieven, en die als dat gewenst is, steunen; dat we het aantal ombudsteams gaan uitbreiden en dat we de kennis, kunde en betrokkenheid van leden die binnen publieke diensten werkzaam zijn nog beter gaan benutten. Waarom? Om gezamenlijk een antwoord te vinden op de vraag hoe we de zeggenschap van mensen kunnen vergroten en de georganiseerde solidariteit kunnen versterken. Dat is heel iets anders dan het uitdelen van een flyer.

Wat mij betreft is het vooral belangrijk dat er in Flevoland een groep leden ontstaat die ieder vanuit hun eigen achtergrond in gesprek gaat over de betekenis van het rapport voor ons dagelijks handelen. Samen zouden we op zoek moeten gaan naar Flevolandse praktijkvoorbeelden om dat te illustreren en momenten, activiteiten en incidenten waarop we elkaar scherp kunnen houden en aan kunnen spreken op de keuzes die we maken. Ik ben op zoek naar leden die daar mee over na willen denken. Hoe we dat vorm gaan geven weet ik ook nog niet. Dat is maar goed ook, want dat bedenken we immers samen. Maar de oproep is: meld je belangstelling ! Dat kan eenvoudig door een mail te sturen aan vanwaarde@pvdalelystad.nl . Op basis van de belangstelling gaan we in gesprek over de vraag hoe we dat gesprek moeten faciliteren, met bijeenkomstem, via een on-line forum, via social media of hoe dan ook. Uiteraard sta ik open voor alle andere suggesties !

Jop Fackeldey, Van Waarde-ambassadeur en wethouder te Lelystad
Gewestelijk bestuur van de PvdA in de provincie Flevoland

 

U kunt hier het rapport van de Commissie-Hamming en hier de Resolutie -Van Waarde vinden.