27 januari 2017

Uitnodiging: Hoorzitting Oostvaardersplassen

De fracties van GroenLinks, de Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid hebben het initiatief genomen om een hoorzitting te organiseren over de Oostvaardersplassen. Deze vindt plaats op woensdag 1 februari om 19:00 uur in de Rietkerkzaal van het Provinciehuis. Aanleiding van de hoorzitting is het initiatiefvoorstel van de SGP en de VVD waarin richtinggevende uitspraken worden gedaan om te komen tot een verandering van het huidig beleid van de grote grazers en het beheer van de Oostvaardersplassen. Een gevarieerd panel van deskundigen zal hun visie geven op het initiatiefvoorstel en er is gelegenheid voor het stellen van vragen. De hoorzitting is openbaar.

Wanneer : Woensdag 1 februari, 19:00
Waar : Provinciehuis Flevoland, Rietkerkzaal, Visarenddreef 1 te Lelystad

Voor het hele programma zie bijlage:

uitnodiging