Terugblik laatste statenvergadering voor het zomerreces