Door op 5 juli 2013

Startnotitie OV-beleid in de provincie Flevoland

Op 3 juli besprek Provinciale Staten een startnotitie over het OV-beleid voor de periode 2014-2024. Het Openbaar Vervoer in Nederland is sterk aan verandering onderhevig en de PvdA verwacht ook in de komende 10 jaar veel vernieuwing in het OV. Nieuwe spoorlijnen, nieuwe bussen, taxivervoer, leerlingenvervoer, OV-chipkaart, de vernieuwingen zijn nog niet in gebruik genomen of er is alweer een betere versie beschikbaar. Ondertussen staat de hoeveelheid geld die beschikbaar is voor Openbaar Vervoer en Wegen onder druk. Daarom dringt de PvdA aan op goed nadenken. Zij is kritisch op de houding van sommige andere partijen die lijnen willen schrappen, met name in de steden en zij is ook kritisch op partijen die met wilde plannen komen die de veiligheid moeten verhogen, maar feitelijk veel kosten en weinig vervoerswaarde toevoegen.

Wat wil de PvdA dan wel? De PvdA denkt dat de efficiency in het OV nog veel beter kan. Er zijn nieuwe mogelijkheden, door het gebruik van smartphone en het internet. Er rijden buiten de spits teveel lege bussen door de provincie en in de spits zou er best nog een bus extra mogen rijden. In de luwe perioden kunnen mensen met simpele mogelijkheden ook zelf aan de slag. Het openbaar vervoer bestaat niet meer alleen uit grote bussen. In de nabije toekomst zullen oplossingen bestaan uit kleinere bussen en MPV’s die gereden worden door mensen die nu werkloos thuis zitten. Denkbaar zijn concepten die lijken op Greenwheels. De kwaliteit moet goed zijn en de veiligheid uitstekend.

In Flevoland wordt ieder jaar 9 miljoen euro door de provincie uitgegeven aan OV. Hiermee betaalt de overheid gemiddeld tweederde van de prijs van iedere rit. De consument betaalt zelf ongeveer eenderde. De PvdA wil graag dat deze verhouding gelijk blijft en dat OV daardoor betaalbaar blijft voor iedere reiziger. Dit kan door een het openbaar vervoer nog meer vorm te geven als onze eigen bloedsomloop met hoogwaardige slagaders, goede aderverbindingen en flexibele haarvaten. Op de backbone van dit systeem geldt dan geen dienstregeling meer, maar volgen de bussen elkaar in hoog tempo op en worden digitaal de aankomst en vertrektijden gemeld. In de haarvaten is het systeem afhankelijk van vrijwilligers en eigen initiatief. Iedere boerderij in de provincie kan bereikbaar zijn met een beetje inventiviteit en creativiteit en het gebruik van hoogwaardige ICT-hulpmiddelen. Om de spits te onlasten is het geen raar idee om op sommige lijnen schoolbussen in te zetten.

De PvdA wil ook dat OV duurzaam is en dat bussen gaan rijden op andere brandstoffen en in de verre toekomst ziet de PvdA ook bussen zonder chaufeur. Hiervoor zijn langetermijninvesteringen nodig en onderzoek. Daarmee is ook de economie gebaat. Hoe beter het OV wordt, hoe makkelijker het wordt om de auto te laten staan of weg te doen. Vooral in hoog stedelijk gebied verwacht de PvdA dat de auto snel zal verdwijnen uit het straatbeeld. Voor de lange afstand zal het vliegtuig goedkoper en sneller zijn en voor de korte afstand zullen de trein en de bus belangrijke verbindingen overnemen. Dit zal de filedruk verminderen. Dat kan alleen als de trein en de bus ook comfortabeler en beter worden. Daarom zegt de PvdA dat OV best iets meer mag kosten, dat scheelt wegen en andere uitgaven voor de overheid en de belastingbetaler wordt daar uiteindelijk veel beter van dan nu het geval is. Hiervoor is nog een lange weg te gaan, maar de PvdA wil hierover graag de discussie aan met de samenleving en met de partijen die andere gezichtspunten uitdragen.