Door op 4 juli 2013

Spreek je uit over fusieplannen!

Iedere inwoner, bedrijf of maatschappelijke organisatie kan zich tussen 17 juni en 16 oktober uitspreken over de  plannen van het kabinet om de provincies Flevoland, Utrecht en Noord Holland samen te voegen. Ga daarvoor naar de website van de provincie Flevoland. Hier vind je alle informatie over de fusieplannen en kun je digitaal een zienswijze indienen. Voorstanders van de fusieplannen worden via de website verwezen naar de site van het ministerie.

De provincie zelf dient ook een zienswijze in. Provinciale Staten spraken op 3 juli over wat daar in moet komen te staan. De fractie van de PvdA Flevoland is zoals bekend geen voorstander van de fusie. “Het coalitieakkoord draagt de titel ‘zelfstandig en uniek’. Flevoland is nog volop in ontwikkeling. Wij denken dat we de belangen van onze inwoners het beste kunnen behartigen vanuit een zelfstandige provincie”, aldus fractievoorzitter Peter Pels.

De PvdA vindt verder dat in de fusieplannen het bestuur te ver van de inwoners komt af te staan. De inwoners van Flevoland zijn in de beoogde randstadprovincie nauwelijks vertegenwoordigd (1 volksvertegenwoordiger op 100.000 kiezers ipv 1 volksvertegenwoordiger op 10 duizend kiezers). In de visie van de PvdA moet het bestuur juist zo dicht mogelijk bij de burger staan.

Uit de plannen van de minister blijkt verder dat de randstadprovincie niet of nauwelijks een besparing oplevert. De eenmalige kosten van samenvoeging zijn hoog, zeker nu er extra verkiezingen nodig zijn. De ervaringen in onderwijs en zorg laten zien dat groter lang niet altijd beter is en zeker niet goedkoper. Uit vergelijkend onderzoek blijkt dat in Flevoland zeer efficient wordt gewerkt. Zo heeft  Flevoland bijvoorbeeld veel minder regels dan andere provincies. Een grote provincie als Noord Holland kent nu al vele (niet transparante) tussenlagen en samenwerkingsverbanden.

De PvdA Flevoland vindt het gevoerde besluitvormingsproces niet zorgvuldig. Zo geldt de fusie alleen nog maar voor de 3 randstadprovincies en is het eindbeeld van 5 landsdelen van de horizon verdwenen.

De PvdA wil verder aandacht voor de positie van Lelystad. Als Lelystad de status van provinciehoofdstad verliest gaat er direct en indirect veel hoogwaardige werkgelegenheid verloren. Mochten de plannen doorgaan, dan wil de PvdA op zijn minst dat Lelystad gecompenseerd wordt met arbeidsplaatsen, zoals dat nu bijvoorbeeld in Zeeland gebeurt bij  het afstoten van kantoorlocaties door de Rijksgebouwendienst.

De Staten spreken in het najaar verder over de zienswijze die in oktober moet worden ingediend bij het ministerie.

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de website van de provincie Flevoland.