Door op 22 maart 2013

Ronald Plasterk komt (weer) naar Flevoland.

Ik denk dat de bestuurlijke drukte binnen de jonge provincie Flevoland niet eerder zo groot was als de laatste maanden. Nadat het kabinet eind vorig jaar formeel het besluit nam om de procedure voor samenvoeging van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland te starten blijven de lampen in het provinciehuis vaker dan gebruikelijk tot laat in de avond branden.

Zowel ambtelijk als bestuurlijk worden er enorme hoeveelheden werk verzet om deze ambitieuze minister bij te houden. Zelf doorloopt hij met grote snelheid de wettelijke procedure en steekt daarbij veel energie in een zeer groot aantal bezoeken dat hij in het kader van de open overlegfase brengt aan de drie provincies.

Aanvankelijk leken Provinciale Staten een redelijk open houding te hebben ten opzichte van het kabinetsvoornemen. Alhoewel men zich afvroeg welk probleem de minister op denkt te lossen met zijn plan, was er toch wel een bereidheid te bespeuren om te luisteren naar zijn argumenten. Die overtuigende argumenten komen echter maar zeer mondjesmaat en daar komt bij dat de minister weinig begrip lijkt te tonen voor de emoties die de plannen in het gebied nu eenmaal met zich mee brengen.

Inmiddels is het zover dat alle Flevolandse gemeenten openlijk twijfelen aan nut een noodzaak van de voorgenomen fusie. Daar komt nog bij dat de laatste peilingen aangeven dat meer dan 70% van de inwoners nee zegt tegen deze provinciale herindeling. Kortom het draagvlak dat juist in zo’n proces zo belangrijk is lijkt langzaam maar zeker te verdwijnen.

Dat alles maakt een buitengewoon goede gelegenheid om ook binnen de PvdA Flevoland eens stevig met elkaar in debat te gaan over de toekomst van onze provincie. Aanstaande zaterdag komt partijgenoot Ronald Plasterk naar het hart van onze provincie in Atol Plaza in Lelystad. Ik hoop op een grote opkomst.

Marc Witteman