22 januari 2015

PvdA vult vacature gedeputeerde niet in

De PvdA fractie in de Provinciale Staten vult de vacature die ontstaat door het vertrek van gedeputeerde Marc Witteman niet in. Marc Witteman wordt op 29 januari geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht. “Onze gedeputeerde heeft goed werk afgeleverd. Al zijn grote dossiers zijn succesvol afgerond. De zelfstandigheid van Flevoland is behouden, de jeugdzorg is goed en zorgvuldig overgedragen, de Stichting De-on (duurzame ontwikkelingsmaatschappij Flevoland) is succesvol van start gegaan en de financiën van de provincie zijn goed op orde”, aldus fractievoorzitter Peter Pels.

De PvdA is van mening dat het college van GS de overige taken in de resterende periode met minder gedeputeerden zou moeten kunnen doen. Dat past in een sobere bestuursstijl waar de PvdA voorstander van is.

De fractie gaat er vanuit dat het college van GS de belangen van de PvdA goed zal behartigen tot aan de installatie van een nieuw college en blijft daar kritisch op toezien.

In een nieuwe collegeperiode is de PvdA opnieuw bereid bestuursverantwoordelijkheid te dragen. “Mits de verkiezingsuitslag dat mogelijk maakt en we voldoende ruimte zien om de belangen van onze kiezers opnieuw goed te vertegenwoordigen”, aldus Pels.