Door Peter Pels op 26 februari 2016

PvdA spreekt SP aan op versobering busvervoer Almere

“Er wordt keer op keer extra geld uitgetrokken voor asfalt. Als het gaat om openbaar vervoer worden de budgetten bevroren. Met stijgende kosten betekent dat minder openbaar vervoer of hogere tarieven voor de reiziger. Dat gaat ten koste van een toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer en de bereikbaarheid van voorzieningen. Ik snap werkelijk niet dat de collegepartijen, maar vooral de SP dat voor zijn rekening wil nemen”. Dat betoogde fractievoorzitter Peter Pels van de PvdA Flevoland in het debat over de toekomst van het busvervoer in Almere.
Het stadsvervoer in Almere moet opnieuw worden aanbesteed. Het college van GS wil dat opnieuw overlaten aan de gemeente Almere. Die krijgt echter niet meer geld mee, terwijl het openbaar vervoer in Almere een enorme groei heeft doorgemaakt. Omdat de vorige concessie zeer gunstig uitviel worden forse prijsstijgingen verwacht. Daardoor zal het aanbod van busvervoer in Almere noodgedwongen verschralen. De PvdA in de gemeenteraad van Almere diende eerder al een amendement in om het rijden van bussen in de vroege en late uren te behouden. Dit gaat wel ten koste van de frequentie van de buslijnen in de daluren. Voor een andere wens, het doortrekken van een zogenaamde metrobuslijn naar Oostvaarders en Stripheldenbuurt is binnen het budget waarschijnlijk geen ruimte. Dit zou de reistijd voor veel inwoners van Almere Buiten aanzienlijk bekorten.
De PvdA Flevoland diende daarom een motie waarin het college van GS werd gevraagd hierover in gesprek te gaan met de gemeente Almere. De motie kreeg helaas geen meerderheid. De PvdA kondigde aan het politieke debat over openbaar vervoer op een later moment in de volle breedte te willen voeren.

 

Peter Pels

Peter Pels

Woonplaats: Lelystad E-mail: p.pels@flevoland.nl Twitter: https://twitter.com/ptjpels Biografie: Ik ben vader van drie kinderen en woon in Lelystad. Als geboren en getogen Flevolander voel ik mij zeer betrokken bij de provincie. Ik heb mijn jeugd doorgebracht in Dronten. Ik woon in Lelystad en werk in Almere bij het Flevoziekenhuis als hoofd communicatie. In mijn vrije tijd

Meer over Peter Pels