Door Peter Pels op 2 oktober 2015

PvdA: ‘Kostenoverschrijding N302 niet ten koste van openbaar vervoer’

De PvdA Flevoland heeft van het college van GS de toezegging gevraagd en gekregen dat de kostenoverschrijding van de zogenaamde passage bij Dronten van de N302 niet ten koste gaat van investeringen in openbaar vervoer. Onlangs werd bekend dat het budget voor de uitvoering van dit project met bijna 4 miljoen euro overschreden dreigt te worden en forse vertraging oploopt. In plaats van de geraamde 9,6 miljoen euro zou nu 13,4 miljoen euro nodig zijn. De passage maakt onderdeel uit van de N23 (van Alkmaar tot Zwolle) die gefaseerd wordt aangelegd.

Diverse partijen in de Provinciale Staten stelden kritische vragen over de kostenoverschrijding  aan het college tijdens een interpellatiedebat met gedeputeerde  Jaap Lodders. Volgens Lodders is bij de uitwerking van het voorlopig ontwerp gebleken dat het budget onvoldoende is. Er was geen rekening gehouden met inhaalstroken, er werd gerekend aan een weg met een maximum snelheid van 80 kilometer per uur en er was een te laag bedrag geraamd voor grondaankoop.

Fractievoorzitter Peter Pels van de PvdA wilde weten hoe dit kan. Bij het besluit in 2006 was immers uitgegaan van een weg met een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur en twee keer twee rijbanen. Volgens Lodders gold dat eindbeeld niet voor dit gedeelte van de weg, maar is tijdens de ontwerpfase gebleken dat het beter zou zijn de passage nu al op te waarderen naar maximaal 100 kilometer per uur.

Gedeputeerde Lodders gaat nu op zoek naar besparingsopties. Een voorbeeld is niet te werken met een fundering, maar met het voorbelasten van de bodem. Het gevolg is wel dat de aanleg van de weg met minimaal een jaar wordt vertraagd.

Het college van GS kondigde verder aan voor eventuele tegenvallers later bij de Staten aan te kloppen. Aangezien tegenvallers volgens het collegeprogramma binnen het begrotingsonderdeel moeten worden opgevangen wilde de PvdA van Lodders de zekerheid dat een kostenoverschrijding niet ten koste gaat van investeringen in het openbaar vervoer. Die toezegging heeft de gedeputeerde gedaan. Hij kon niet aangeven waar een te verwachten tegenvaller dan wel uit gedekt zou moeten worden. Ook de gemeente Dronten levert een financiële bijdrage aan de aanleg, maar die is in bestuurlijke afspraken gemaximeerd.

Peter Pels

Peter Pels

Woonplaats: Lelystad E-mail: p.pels@flevoland.nl Twitter: https://twitter.com/ptjpels Biografie: Ik ben vader van drie kinderen en woon in Lelystad. Als geboren en getogen Flevolander voel ik mij zeer betrokken bij de provincie. Ik heb mijn jeugd doorgebracht in Dronten. Ik woon in Lelystad en werk in Almere bij het Flevoziekenhuis als hoofd communicatie. In mijn vrije tijd

Meer over Peter Pels