12 november 2013

PvdA kandidaatlijsttrekkers voor de Europese Verkiezingen presenteren zich aan Flevoland: Europa moet socialer!

Op zaterdag 9 november 2013 kwamen Zita Schellekens, Robbert Baruch, Paul Tang en Bernard Naron dan eindelijk hun opwachting maken in Atolplaza in Lelystad. De bijeenkomst was georganiseerd door het gewest Flevoland om de Flevolandse leden van de PvdA de 4 kandidaten te presenteren voor de ledenraapleging over wie de PvdA-delegatie in het Europees Parlement moet gaan leiden, die gehouden wordt van 18 november tot 26 november.

Bernard Naron presenteert zich vooral als het linkse geweten van de partij. Hij wil louche arbeidsmarktconstructies ook en misschien vooral vanuit het Europees Parlement gaan aanpakken. Hij wil dat er een einde komt aan de zogenaamde dumping van Europese landbouwproducten in Afrika. Dit zorgt ervoor dat Afrikaanse boeren kapot geconcurreerd worden. Bernard heeft voor de fractie in het Europees Parlement gewerkt. Bernard wil de dagvergoeding afschaffen. Die mogen PvdA’ers nu reeds niet accepteren volgens interne partijregels. www.bernardnaron.nl

Zita Schellekens wil zich gaan inzetten om meer samenwerking tussen bedrijven en de EU te bereiken om de structurele problemen van de economie op te lossen, zoals de jeugdwerkloosheid die overal in Europa veel te hoog is. Verder wil zij zich sterk maken voor het handhaven van de mensenrechten in de wereld. Zita vindt dat ‘Europa wel wat socialer mag’, gelet op de ellende die zich voordoet i.v.m. de economische crisis. Zita is Internationaal Secretaris geweest van de PvdA. Zita bedrijft eerlijke politiek. www.zita2014.nl Haar motto is: banen!, banen!, banen!

Robbert Baruch wil lokaal laten wat lokaal hoort te zijn. Hij wil vooral een Europa van de burgers. Een Europese politiek waarbinnen politici zichtbaar en herkenbaar zijn voor de Europese burger. Robbert is wethouder geweest in de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord. www.robbertbaruch.nl

Paul Tang is voor een Europa van Waarden. Een Europa dat redeneert vanuit mensen en niet vanuit enkele belangen. Hij vindt ook dat subsidiestromen die nu vanuit Den Haag of Europa naar de regio’s gaan aan de regio’s zelf moeten toevallen, zodat zij zelf over de besteding van het geld kunnen beslissen. www.paultang.eu Paul Tang is econoom en was Tweede Kamerlid namens de PvdA.

De kandidaten zijn ook op Facebook te vinden, alwaar zij uw vragen per ommegaande beantwoorden.

Het gewest wenst iedereen succes bij het stemmen en de kandidaten veel geluk met hun campagne, dat de beste moge winnen!

DSC_0128[2]