PvdA Flevoland draagt Jop Fackeldey voor als gedeputeerde

27 maart 2018

Jop Fackeldey (58) wordt door de fractie van PvdA Flevoland voorgedragen als gedeputeerde voor de periode tot en met de verkiezingen in maart 2019. De PvdA heeft gezocht naar een kandidaat met bestuurlijke ervaring en slagkracht die in korte tijd in staat is om voortgang in een aantal politieke dossiers te bewerkstelligen. Daarnaast is het voor de PvdA belangrijk dat de bestuurder Flevoland goed kent en de verbinding kan maken met de nieuwe bestuurders in de zes gemeenten.

Jop Fackeldey voldoet aan dit profiel. Hij is momenteel wethouder financiën, wonen en economie in Lelystad. Daarnaast is hij actief binnen landelijke netwerken als de G-40 en VNG. Op 20 april a.s. neemt hij na 11 jaar wethouderschap afscheid van de gemeente Lelystad. Dat biedt de mogelijkheid om op 18 april a.s. benoemd te kunnen worden als gedeputeerde door Provinciale Staten Flevoland. Jop Fackeldey zal zijn werkzaamheden op 23 april aanvangen. Voorafgaand aan zijn politiek bestuurlijke loopbaan was hij interimmanager en organisatieadviseur.

Informateur Bas Jan van Bochove heeft op donderdag 15 maart jl. zijn adviesrapport aangeboden aan de voorzitter van Provinciale Staten, Leen Verbeek. Zijn belangrijkste aanbeveling was om een coalitie te vormen die kan rekenen op een meerderheid van Provinciale Staten. Op basis van zijn gesprekken heeft hij een coalitie aanbevolen bestaande uit VVD, CDA, D66, PvdA en CU. Van Bochove heeft ook geadviseerd het huidige coalitieakkoord te handhaven met een aantal accenten.

De PvdA is bereid bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen, aangezien op basis van het advies van de informateur positieve gesprekken zijn gevoerd tussen de (beoogde) coalitiepartners en, naar het oordeel van de PvdA, belangrijke accenten zijn gezet (zoals inzetten op de energieagenda, openbaar vervoer en de krachtige samenleving). Ook de algemene ledenvergadering (ALV) van PvdA Flevoland heeft op 19 maart jl. ingestemd met collegedeelname.