Door op 22 februari 2014

PvdA Campagne in heel Flevoland in volle gang

De PvdA campagne is in alle steden en dorpen in Flevoland in volle gang. Verder bouwen aan steden en dorpen en zorgen voor woningen met betaalbare huren. Schoonmakers, beveiligers en groenwerkers weer in dienst van de gemeenten. Werk, werk, werk. De PvdA wil niemand aan de kant laten staan.

Meer aandacht voor goed onderwijs; aandacht voor een groene woonomgeving en goede en sociale zorg op maat voor mensen die dat nodig hebben.  Zorg voor het behoud en de betaalbaarheid van de zorgvoorzieningen en de leefbaarheid in steden, dorpen, wijken en buurten.

Kortom, solidair zijn met elkaar en verbindingen maken. Tussen burgers en overheid, tussen jong en oud, tussen kwetsbare en zelfredzame burgers. Dat is waar de PvdA voor staat en met die boodschap gaan we in alle dorpen en steden van deur tot deur.

Nog 4 weken voor de verkiezingen en het wordt ontzettend spannend. Er worden vele debatten georganiseerd. Hans Spekman, Diederik Samsom, Lodewijk Asscher en Ronald Plasterk komen een handje helpen om voor een goed resultaat te zorgen. De campagneteams zijn vol vertrouwen laten zich vooral leiden door de zaken waar we trots op zijn. Alles wat we als PvdA-ers in onze dorpen en steden bereikt hebben is de moeite waard om breed uit te dragen. De PvdA loopt niet weg om verantwoordelijkheid te nemen in het dagelijks bestuur en doet al vele jaren met veel succes in onze Provincie Flevoland.

Help ons met het uitdragen van die boodschap en het winnen van het vertrouwen van onze kiezers. Kijk op de websites naar de lokale campagnes en kijk waar u kunt helpen! We rekenen op u!

Lelystad

Almere

Zeewolde

NOP

Dronten