Door op 20 oktober 2013

Provinciale Staten Flevoland en de Week tegen de Eenzaamheid

Woensdag 2 oktober bezocht ik samen met een medewerker van welzijnsstichting De Schoor een oudere dame in Almere Stad. Het was een gezellig bezoek met een lekker gebakje van De Schoor en een leuk gesprek.

De mevrouw waar we op bezoek mochten, is een sterke vrouw met een brede belangstelling. Naast de voorzieningen in Almere kwamen de landelijke en internationale politiek aan bod. Zij vertelde dat veel van haar flatgenoten bang zijn voor de toekomst. Zij vragen zich af of er voldoende zorg zal zijn als zij die nodig hebben. Mevrouw is een vraagbaak voor haar buren. Zelf heeft zij het afgelopen jaar diverse dierbaren verloren en is kwetsbaar door de omstandigheden.

Hoe kwam ik als Statenlid tot dit bezoek?

Van 26 september tot/met 5 oktober was het de Week tegen de Eenzaamheid. De Coalitie Erbij, samenwerkende organisaties in zorg en welzijn, vestigen jaarlijks in die week de aandacht op het thema Eenzaamheid.

Eenzaamheid is een groeiend probleem, dat ook de belangstelling van onze provincie heeft. Geheel terecht gezien het GGD-onderzoek uit 2011, waaruit blijkt dat in Flevoland 25.000 mensen ernstig eenzaam zijn. 30% Van de inwoners boven de 18 jaar is enigszins eenzaam, 9 % ernstig. Eenzaamheid komt het meest voor bij 80-plussers. Van hen zijn 4 op de 10 mensen wel eens eenzaam en 1 0 op de 8 is erg eenzaam. De Flevolandse uitkomsten komen overeen met de landelijke cijfers. Omdat de vergrijzing in onze provincie driedubbel is, vraagt dit probleem om extra aandacht. De PvdA-fractie heeft in de vorige statenperiode onderzoek laten doen en ook daaruit bleek dat eenzaamheid onder ouderen een toenemend en onderschat vraagstuk is. Daarom hebben we in ons verkiezingsprogramma en het coalitieakkoord dit thema opgenomen. Dit kreeg brede steun van Provinciale Staten. Er zijn extra middelen vrij gemaakt om het probleem te bestrijden

‘Samen tegen eenzaamheid’ was dit jaar het thema. Op tal van plaatsen in ons land werden manifestaties gehouden, congressen georganiseerd (zoals in de provincie Gelderland), langste eettafels opgezet en mensen thuis bezocht. De week startte op 26 september met een landelijke conferentie, waaraan Katja Schuurman meegewerkt heeft.

Er was een aantal ‘koploperplaatsen’ en in Flevoland was dat Almere. In Almere organiseerden De Schoor, VMCA, Humanitas en de Seniorenraad samen de activiteiten. Hun kernboodschap daarbij was Eén S(z)amen’. Zij regelden huisbezoeken aan mensen, die daar prijs op stelden en sloten op 5 oktober de week af met de Seniorenbeurs.

PvdA en CDA dachten dat het aardig en leerzaam zou zijn als wij als statenleden persoonlijk ook iets zouden doen. Daarom hebben wij statenleden uitgenodigd zich aan te melden voor zo’n huisbezoek of een bezoekje te brengen aan de Seniorenbeurs. Vandaar.

Annelies Boode