Door op 20 september 2013

Proefboren naar schaliegas voorlopig van de baan

Woensdag 18 september brachten de tweede kamerleden Jan Vos en Lea Bouwmeester een bezoek aan de Noordoostpolder. Ze bezochten de proeflocatie in Marknesse. Zo konden ze met eigen ogen de proeflocatie aanschouwen en zien dat het grenst aan een natuurmonumenten gebied is gesitueerd en te midden van landbouw bedrijvigheid.

Er was tevens een grote opkomst van belangstellenden zoals de actiegroep SchaliegasvrijNoordoostpolder, dorpsvertegenwoordigers en direct aanwonenden. Er werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de woordvoerder in de tweede kamer over dit onderwerp alles mee te geven en alles te vragen.

De mensen uitten bezorgdheid over de grote hoeveelheden chemicaliën die de grond in wordt gejaagd, het vervuilen van grondwater, mogelijke aardschokken, vervuiling van ondergronden wat schade zal toebrengen aan de gewassen, maar ook imago schade in het algemeen en daarmee de koppositie van de Noordoostpolder als aardappelexporteur zal verliezen.

Tevens heeft men de tweede kamerleden duidelijk gemaakt dat men vooral in Marknesse erg bewust omgaat met duurzame energie. Zo hebben alle boerderijen aan de Voorsterweg, waar de proeflocatie ligt, zonnepanelen op het dak. Het is een stilte gebied.

Jan Vos heeft vervolgens aangegeven dat de PvdA fractie in de tweede kamer alleen zal instemmen met proefboren wanneer de winning gegarandeerd schoon en veilig kan. Zolang dit niet het geval is zal de PvdA nooit instemmen. Hij sluit ook niet uit dat de PvdA op en later moment wanneer duidelijk aangetoond wordt dat het wel schoon en veilig kan, wel zal instemmen met proefboringen.

Later op de avond werd duidelijk dat de minister besloten heeft om het proefboren uit te stellen en eerst een breed vervolgonderzoek in te stellen naar de mogelijke gevolgen van schaliegaswinning. Hierdoor wordt het besluit zeker 1,5 jaar vertraagd.

De PvdA fractie in de Flevolandse Staten hebben zich voor de vakantie al duidelijk uitgesproken dat het niks ziet in de proefboringen. Het college zit op dezelfde lijn.

Laten we hopen dat onze mooie provincie schaliegasvrij is en blijft in de toekomst.