11 januari 2016

Platform (digitale) Ledendemocratie

Pvda-leden kunnen via een online platform directe invloed uitoefenen op de koers de partij!

Via https://platform.pvda.nl kan elk lid nu zelf moties indienen, bediscussiëren en steun vergaren. Hiermee dragen leden een inhoudelijke bijdrage aan het partijcongres.

De PVDA is een van de eerste Nederlandse politieke partijen die op deze manier een online platform biedt voor haar congres en toegankelijk is voor al haar leden.