Door op 12 april 2013

Onderwijs in Flevoland: ambitie en realiteit

In de panoramaronde van de Statendag van 20 maart jl. zijn de statenleden geïnformeerd door de Hogeschool Windesheim en het ROC College Lelystad over hun ambities en plannen in Flevoland. Een van die plannen is een gezamenlijke leerplaats in Lelystad gericht op topsport en composieten.  

De twee opleidingen zijn in dit kader actief op zoek naar een aansluiting met de arbeidsmarkt in Flevoland. Zij voeren intensief gesprekken met het bedrijfsleven. De aanwezigheid van een sterke HBO en MBO in Flevoland wordt gezien als een versterking voor de economie in de provincie.

De provincie Flevoland probeert al jaren een regio te zijn waar man kan studeren en werken. Het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeenten Almere en Lelystad spannen zich gezamenlijk om de wens van de provincie te verwezenlijken. Dit vraagt ook een inspanning van de onderwijsinstellingen. De Hogeschool Windesheim en ROC geven aan dat zij in de afgelopen jaren hard hebben gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit. Het aantal studenten van Windesheim is toegenomen en 80% van die studenten komt uit Flevoland.

Dit neemt niet weg dat Flevoland met een aantal problemen kampt die nog in de weg staan voor een hoger instroom van studenten. Bijvoorbeeld, de kamers in Almere zijn voor studenten te duur, de techniek spreekt de Flevolandse studenten niet aan. In vergelijking met andere regio’s is het percentage studenten in techniek erg laag. Het aanbod met betrekking tot de arbeidsmarkt is nog steeds laag. Er ligt veel werk aan de winkel dus! In de volgende gespreksrondes gaat de staten uitgebreid op dit onderwerp in.

Nora Azarkan