Nieuws over de informatiefase

16 april 2019

Afgelopen 20 maart waren er provinciale verkiezingen, waar wij 3 volle zetels hebben weten te behouden en in absolute zin ruim 1.700 stemmen meer hebben gehaald. Wij, Dania, Monique, burgerstatenlid Abassin en ondergetekende zijn inmiddels gemotiveerd aan de slag gegaan.

Op 27 maart is het verzoek van het CDA tot hertelling door een ruime meerderheid van Provinciale Staten gehonoreerd. Op 28 maart heeft Forum bekend gemaakt dat Annemarie van Gaal de informateur wordt en hebben de fractievoorzitters de opdracht voor de informateur aangescherpt vastgesteld.

Op 1 april hebben Jop, onze gedeputeerde, en ik een goed gesprek gehad met Annemarie van Gaal waarin wij duidelijk hebben kunnen maken waar wij voor staan. Behalve de inhoudelijke speerpunten uit ons verkiezingsprogramma hebben wij ook aangegeven met welke partijen wij het liefst zouden willen samenwerken. De door ons meest gewenste coalitie bestaat uit de huidige collegepartijen PvdA, ChristenUnie, CDA, VVD, D66, aangevuld met winnaar GroenLinks. Een alternatief om te onderzoeken is de huidige coalitie aangevuld met de grote winnaar Forum.

Op 12 april werden we gebeld door Annemarie van Gaal met de boodschap dat zij als informateur een vervolgstap zou willen zetten. Die stap betreft een nadere verkenning met de partijen Forum voor Democratie, VVD, ChristenUnie, CDA en PvdA. Hierbij is een vijftal thema’s als cruciaal benoemd: de energietransitie, Lelystad Airport, Nationaal Park Nieuw Land, bestuurlijke vernieuwing en de krachtige samenleving. De uitnodiging hebben we aangenomen en de gesprekken zullen binnenkort plaatsvinden.

Onze inzet is gericht op programmatische overeenstemming, waarbij het verwezenlijken van de punten die voor ons van belang zijn voorop staat. Daarnaast zijn samenwerkingsbereidheid en solidariteitsbesef(!) voor ons belangrijke startpunten om politiek te bedrijven.

Willem de Jager, fractievoorzitter

Foto: Janke Bosma