Door op 2 november 2014

Nieuwe Natuur Flevoland – update

Het project Nieuwe Natuur is inmiddels aanbeland in de beslissende fase. Na de oorspronkelijke 79 projecten in zeef 1, zijn er nu nog 33 projecten over in zeef 2. De PvdA fractie is tevreden met de clustering die heeft plaatsgevonden. Veel indieners van afzonderlijke projecten hebben inmiddels, met ondersteuning van de Provincie, elkaar gevonden. Hierdoor hebben een aantal locatie ongebonden projecten een plaats gevonden binnen grotere locatie gebonden projecten, zoals in project “Eemvallei” in het Oosterwold (nieuw te ontwikkelen wijk ten oosten van Almere).

Afgelopen woensdag vond een nieuwe informatiemiddag plaats waarbij de overgebleven indieners een korte pitch mochten houden ten overstaan van Statenleden en andere indieners. De Statenleden werden na iedere pitch in de gelegenheid gesteld een paar korte vragen te stellen. Hoewel de beschikbare tijd per project gering was, kwamen de projecten door zeer enthousiaste indieners toch goed uit de verf.

Deze informatiemiddag vormde de aftrap van het laatste deel van de besluitvorming. Woensdag 19 november vindt er in de commissie Ruimte een beeldvormende ronde plaats over de ingediende ideeën. 3 december zal de oordeelsvormende ronde in de commissie plaatsvinden en in de Statenvergadering van 17 december moet dan de knoop worden doorgehakt welke van de projectvoorstellen uiteindelijk daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.

De inzet van de PvdA is daarbij een objectieve toetsing van de voorstellen aan de eerder vastgestelde meetlat. De basis van deze meetlat zijn de vier kijkrichtingen natuur van het Planbureau voor de leefomgeving, te weten: Vitale Natuur, Beleefbare Natuur, Functionele Natuur en Inpasbare Natuur. Heel kort samen gevat gaat het daarbij om de verschillende aspecten van natuur, zoals ecologie en belevingswaarde zo goed mogelijk te laten samenkomen in ieder project. Ook zal de PvdA er op toezien dat er zo min mogelijk kapitaal vernietigd zal worden en er ook sprake zal zijn van echte nieuwe natuur. Geen losse plukjes, maar stukken met meerwaarde voor de bestaande natuur en de omgeving.

 

Vorige artikel over Nieuwe Natuur:
https://flevoland.pvda.nl/2014/03/18/nieuwe-natuur-flevoland/

Zie voor meer informatie de website van de Provincie Flevoland:
http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/grote-projecten/nieuwe-natuur/

Hier vind u een interactieve kaart waarop u alle voorstellen kunt terugvinden:
https://mapsengine.google.com/map/u/0/viewer?mid=zHDJHaWj7V40.kJYdpqXfpI0k

Hier vindt u de meetlat:
http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/grote-projecten/nieuwe-natuur/meetlat/

Hier vindt u de vier kijkrichtingen Natuur:
http://themasites.pbl.nl/natuurverkenning/kijkrichtingen-voor-natuur