Door op 1 juni 2014

Nagele en Batavialand

Provinciale Staten heeft op 28 mei jl. goedkeuring gegeven aan twee voorstellen die te maken hebben met ons cultureel erfgoed. De PvdA-fractie heeft deze voorstellen graag ondersteund. Het gaat om een investering in Nagele en in Batavialand Lelystad.

We kennen Nagele allemaal als het dorp in de Noordoostpolder, dat bekend is om zijn platte daken. Beter gezegd dat dorp waar beroemde Nederlandse architecten aan mee hebben getekend.

In een eerdere bijdrage aan deze nieuwsbrief schreef ik over Museum Nagele. In dit museum is overigens vanaf 1 juni weer een nieuwe tentoonstelling te zien. In de expositie ‘Kunst uit China’, zijn t/m augustus schilderingen en porselein uit dit land te bewonderen.

Provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed werken samen aan het onderhoud en, waar nodig, de wederopbouw van Nagele. Hiermee erkennen zij gezamenlijk de cultuurhistorische betekenis van het dorp. Vorige week hebben Provinciale Staten besloten bij te dragen aan de restauratie van de voormalige, katholieke lagere school. Deze wordt geschikt gemaakt voor kinderopvang en als huisartsenpost. Dit is een mooi voorbeeld van hoe we een rijksmonument kunnen behouden en een nieuwe bestemming geven, die past bij deze tijd.

In de kuststrook Batavialand is het de bedoeling de kwaliteiten van het Nieuw Land Erfgoedcentrum (NLE), de Bataviawerf en de Rijsdienst voor Cultureel Erfgoed te verbinden en daarmee te versterken. Onlangs beschreef ik het werkbezoek van Provinciale Staten aan het NLE. Met dit centrum én de rijksdienst hebben we een (archeologische) collectie in onze provincie, die voor veel meer bezoekers interessant kan zijn. Daarom is het idee ontstaan verbinding te leggen met de werf en waar mogelijk ook met Bataviastad. In dit outletcentrum komen veel bezoekers, die we een compleet dagje uit kunnen bieden, als er beter wordt samengewerkt en het hele terrein aantrekkelijker wordt ingericht. Of dit idee levensvatbaar is, wordt nu nader onderzocht. Er komt één stichting, die een (inter)nationaal centrum voor Nederlands maritiem erfgoed en een attractief themapark over Nederland Waterland wil realiseren.