Door op 17 mei 2013

Multimodale overslaghaven Lelystad: Flevokust

Op 15 mei is Provinciale Staten door Gedeputeerde Staten geïnformeerd over de ontwikkeling Flevokust. De ontwikkeling van de multimodale overslaghaven is een initiatief van gemeente Lelystad en het havenbedrijf van Amsterdam.

Vanuit de werkgelegenheidsperspectieven en gezien de koppeling van de haven aan de Hanzelijn, de A6 en de luchthaven ziet PvdA veel positiefs in het voorstel. De PvdA ziet ook veel in de nieuwe technologie voor de reiniging van bodemassen die in de provincie gevestigd zal worden. Tegelijk wil de PvdA dat de provincie vooral aandacht heeft en houdt voor de zorgvuldigheid voor de EFRO subsidieverstrekking, de veiligheid, de gezondheid en het milieu in het ontwikkelgebied.

Op 18 december 2012 heeft het college aan provinciale staten voorgesteld om voor de ontwikkeling een achtergestelde lening aan de gemeente Lelystad ter waarde van € 5.000.000,- te verstrekken. Kort hierna kwam er vanuit de gemeente Lelystad nieuwe informatie met betrekking tot de business case, de positie van het recyclebedrijf, de benodigde/gevraagde financiële bijdrage en de positie van de rijksoverheid.

Dit heeft bij het college tot een interne herbezinning geleid op de vorm waarin de provincie financieel wil participeren in de ontwikkeling van Flevokust. Deze herbezinning heeft geleid tot een nieuw voorstel met het karakter van participatie als vennoot in Flevokust C.V. of B.V.. Dit voorstel wordt op 5 juni in de opinie- en op 3 juli in de besluitvormingsronde behandeld.

De PvdA heeft kritische vragen gesteld over de nieuwe participatievorm en de stapeling van rollen bij de provincie die daar het gevolg van is. De PvdA ziet voor de provincie meer een rol als toezichthouder op deze ontwikkeling met veel aandacht voor de veiligheid, de gezondheid en de milieu-effecten in het gebied. De PvdA wil haar vragen eerst beantwoord zien. Bovendien wil zij nog studie maken van het ondernemingsplan Flevokust en wil zij meer weten over de rol van provincie als vergunningverlener, toezichthouder en handhaver. Het hergebruik en het schoonmaken van bodemassen afkomstig van de Afval Energie Centrale in een Green Deal is een goede zaak die veilig, gezond en milieuvriendelijk moet worden uitgevoerd.