Minister Kamp: mogelijk toch proefboringen naar schaliegas