Door Peter Pels op 26 februari 2016

Minister Kamp: mogelijk toch proefboringen naar schaliegas

De PvdA Flevoland maakt zich zorgen over de mogelijkheid van proefboringen naar schaliegas in de gemeente Noordoostpolder. Minister Kamp stuurde medio januari het Energierapport naar de Tweede Kamer. De Kamer nam in december 2015 twee moties aan waarin het kabinet wordt opgeroepen deze kabinetsperiode geen proefboringen naar schaliegas te laten plaatsvinden. Driekwart van de gemeenten heeft zich tijdens een congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uitgesproken tegen schaliegaswinning.

De winning naar schaliegas levert geen bijdrage aan de overgang naar schonere energievoorziening en de risico’s zijn vooralsnog onbekend. Desondanks is de winning naar schaliegas volgens minister Kamp nog steeds een optie in de energiemix.

De minister schreef eerder aan de Tweede Kamer: “Schaliegaswinning lijkt in de Nederlandse context inpasbaar”. “De meer open en minder verstedelijkte gebieden, de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, Flevoland en Noord-Groningen, kennen de minste risico’s”.

In de recent verschenen Energienota wordt de mogelijkheid van schaliegaswinning en proefboringen vanaf 2018 opnieuw opengehouden. In Flevoland is de gemeente Noordoostpolder in beeld als proeflocatie voor schaliegasboringen.

In het coalitieakkoord spreken de collegepartijen uit geen medewerking te verlenen aan (proef)boringen naar schaliegas en de opslag van kernafval in de ondergrond omdat de veiligheid van de ondergrond en het grondwater niet zijn gewaarborgd.

De PvdA Flevoland wilde weten welke acties het college heeft ondernomen om minister Kamp op andere gedachten te brengen.

De minister heeft bij de aanbieding van de Energienota aangegeven een maatschappelijke dialoog aan te willen gaan met medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

De PvdA wilde van gedeputeerde Arie Stuivenberg (SP) daarom ook weten op welke wijze het college denkt deel te nemen aan deze dialoog en welke inbreng mogen Provinciale Staten daarbij verwachten van het college.

Stuivenberg gaf aan de zorgen van de PvdA te delen. Hij heeft samen met andere overheden een brief gestuurd aan minister Kamp. Hij zal in bestuurlijk overleg met minister Kamp het provinciale standpunt overbrengen. De gemeente Noordoostpolder sprak eerder zijn  teleurstelling uit over het standpunt van minister Kamp.

Peter Pels

Peter Pels

Woonplaats: Lelystad E-mail: p.pels@flevoland.nl Twitter: https://twitter.com/ptjpels Biografie: Ik ben vader van drie kinderen en woon in Lelystad. Als geboren en getogen Flevolander voel ik mij zeer betrokken bij de provincie. Ik heb mijn jeugd doorgebracht in Dronten. Ik woon in Lelystad en werk in Almere bij het Flevoziekenhuis als hoofd communicatie. In mijn vrije tijd

Meer over Peter Pels