6 april 2016

“Maart” roert zijn staart – Nieuw bestuur pvda afdeling Almere

Afgelopen dinsdag 15 maart 2016  is er een nieuw pvda afdelingsbestuur geformeerd tijdens de ALV bijeenkomst in het “Kardoes” in Almere-stad.
Na een mooie en op de toekomst gerichte toespraak van aftredend voorzitter Hattum Palma en de behandeling van het sociaal jaarverslag door vertrekkend secretaris Ellie Teunissen is het oude bestuur gedechargeerd en zijn de nieuwe bestuursleden in de gelegenheid gesteld zich aan de afdelingsleden voor te stellen.
Bij acclamatie werden Abassin Nessar (voorzitter), Joke Roos (secretaris), Omar Elboussaidi (penningmeester) en  E. Degenhart, Gerda van Wees (bestuursleden) benoemd als nieuw bestuur van de pvda afdeling Almere.

Na het bedanken van het oude bestuur voor hun enthousiaste inzet en het verzetten van het vele werk is het afredende en aantredende bestuur ” in de bloemetjes” gezet.

Het gewest Flevoland dankt de oud bestuursleden voor hun enorme inzet en het vele werk dat zij hebben verzet. Zij wenst het nieuwe voltallige bestuur veel plezier, succes, high-lights maar vooral een prettige en constructieve samenwerking toe.

Gewestelijk bestuur Flevoland